Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 20.07.2011766
Документ 766-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2018, підстава - 568-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 2011 р. N 766
Київ
Деякі питання центрів з фізичної культури
і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 821 ( 821-2013-п ) від 13.11.2013
N 209 ( 209-2017-п ) від 29.03.2017
N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

{ У назві та тексті Постанови слово "інвалідів" замінено
словами "осіб з інвалідністю" згідно з Постановою КМ
N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Український центр з фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю "Інваспорт";
Типове положення про регіональний та місцевий центри з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
25 липня 2007 р. N 955 ( 955-2007-п ) "Про упорядкування структури
та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 55, ст. 2213) зміни, що додаються.
3. Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській,
Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій,
Чернігівській обласним, Севастопольській міській державним
адміністраціям вжити заходів щодо реорганізації обласних та
Севастопольського міського центрів з фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю "Інваспорт" шляхом перетворення у регіональні
центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт" з подальшою передачею зазначених регіональних центрів
з державної у комунальну власність.
4. Рекомендувати:
1) органам місцевого самоврядування:
вжити заходів щодо реорганізації Кримського
республіканського, Вінницького, Волинського, Донецького,
Житомирського, Закарпатського, Івано-Франківського,
Кіровоградського, Луганського, Миколаївського, Одеського,
Полтавського, Рівненського, Харківського, Херсонського,
Черкаського обласних, Київського міського центрів з фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" шляхом їх
перетворення у регіональні центри з фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю "Інваспорт";
делегувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям повноваження щодо управління зазначеними
регіональними центрами;
2) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та
органам місцевого самоврядування:
передбачати щороку під час формування місцевих бюджетів кошти
на утримання і забезпечення діяльності регіональних та місцевих
центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт" для виконання завдань, визначених положеннями про них;
утворювати місцеві центри з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю "Інваспорт" (районні, міські, районні у містах) з
урахуванням потреб та можливостей регіону з метою розвитку
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації.
5. Міністерству молоді та спорту передбачати щороку під час
розроблення проекту Державного бюджету України видатки на
утримання та забезпечення діяльності Українського центру з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821
( 821-2013-п ) від 13.11.2013 }
6. Міністерству молоді та спорту, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям привести власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821
( 821-2013-п ) від 13.11.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 766
ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр з фізичної культури
і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
{ У тексті Положення слова "Держмолодьспорт" та "МОНмолодьспорт"
в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2013-п ) від
13.11.2013 }
{ У назві та тексті Положення слово "інваліди" в усіх відмінках
замінено словами "особи з інвалідністю" відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

1. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю "Інваспорт" (далі - Центр) є спеціалізованим
державним закладом, який підпорядковується Національному комітету
спорту інвалідів України (далі - Комітет) та Мінмолодьспорту,
забезпечує створення належних умов для реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю,
здійснює заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо
спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб
з інвалідністю. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 568 ( 568-2018-п ) від
11.07.2018 }
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Положенням.
3. До системи закладів фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю належать:
Центр;
регіональні та місцеві центри фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - регіональні та місцеві
центри);
дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю (далі
- спортивні школи);
спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для осіб з інвалідністю
паралімпійського та дефлімпійського резерву (далі - спеціалізовані
спортивні школи);
національна, у тому числі штатна команда національних збірних
команд з видів спорту осіб з інвалідністю.
4. Центр здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і
через регіональні та місцеві центри.
5. Центр є юридичною особою, має печатку із своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
6. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Еспланадна, 42.
7. Взаємодія Центру з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування спрямовується Мінмолодьспортом та
Комітетом. Центр взаємодіє з національними спортивними федераціями
осіб з інвалідністю та їх спілками (далі - спортивні федерації
осіб з інвалідністю), іншими громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості.
8. Основними завданнями Центру є:
створення належних умов для реалізації державної політики у
сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо
спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб
з інвалідністю;
підготовка і забезпечення разом з Комітетом та спортивними
федераціями осіб з інвалідністю, які є членами Міжнародного
паралімпійського комітету і Міжнародного спортивного комітету
глухих, участі національних збірних команд з видів спорту осіб з
інвалідністю у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших
міжнародних змаганнях;
розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо
формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю, пропозицій до проектів нормативно-правових
актів з питань розвитку фізичної культури і спорту;
підготовка та забезпечення участі в Паралімпійських,
Дефлімпійських та Глобальних іграх, чемпіонатах світу та Європи
національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю,
створення і забезпечення розвитку системи реабілітації осіб з
інвалідністю різних нозологій з використанням засобів фізичної
культури і спорту;
організація та проведення спортивної та
фізкультурно-реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю,
координація відповідної роботи в регіонах;
контроль за здійсненням навчально-тренувальної роботи та
проведенням заходів з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
сприяння спортивним федераціям осіб з інвалідністю у
забезпеченні розвитку визнаних в Україні видів спорту осіб з
інвалідністю та здійснення співпраці з ними;
здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення
закладів фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю;
забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації.
9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує разом із Мінмолодьспортом та Комітетом
виконання державних програм з питань розвитку фізичної культури і
спорту; { Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 821 ( 821-2013-п ) від 13.11.2013 }
2) бере участь разом із структурними підрозділами з питань
фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади в
управлінні роботою регіональних та місцевих центрів, спортивних
шкіл і спеціалізованих спортивних шкіл;
3) забезпечує разом з Комітетом, регіональними та місцевими
центрами, спортивними федераціями осіб з інвалідністю, іншими
громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості
розвиток визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю;
4) сприяє разом з Комітетом і регіональними та місцевими
центрами розвитку спортивних шкіл, спеціалізованих спортивних
шкіл, комплектує на конкурсній основі з числа найбільш
підготовлених спортсменів дитячо-юнацького спорту та спорту вищих
досягнень, а також фахівців з фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю, зокрема тренерів, національні збірні команди
з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки до участі в
міжнародних спортивних змаганнях;
5) готує разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю
та Комітетом і подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо визнання в
Україні видів спорту осіб з інвалідністю, вживає заходів щодо їх
розвитку;
6) проводить у порядку, визначеному Мінмолодьспортом,
атестацію тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань
фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у
фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та
спортивних заходах для осіб з інвалідністю;
7) забезпечує разом з Мінсоцполітики, Комітетом,
регіональними та місцевими центрами проведення заходів з
фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю згідно з
Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2006 р. N 1686 ( 1686-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3311);
8) погоджує разом з Комітетом положення про регіональні та
місцеві центри;
9) формує на конкурсній основі за погодженням з Комітетом
склад штатної команди національних збірних команд з видів спорту
осіб з інвалідністю, що включає спортсменів, фахівців з фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю;
10) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та
фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів
спорту осіб з інвалідністю;
11) подає Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом
пропозиції щодо участі національних збірних команд з видів спорту
осіб з інвалідністю у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;
12) погоджує участь спортсменів - членів штатної команди
національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у
спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
13) ініціює перед Мінмолодьспортом за поданням спортивних
федерацій осіб з інвалідністю або Комітету виключення спортсмена -
члена національної збірної команди з виду спорту осіб з
інвалідністю із національної збірної команди та штатної команди
національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у
разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних
заходах, зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або
положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених
міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями і
Комітетом, а також за використання заборонених у спорті засобів
(допінгу); { Підпункт 13 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 821 ( 821-2013-п ) від 13.11.2013 }
14) проводить організаційно-методичну роботу з підвищення
професійного рівня тренерів та фахівців з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю;
15) сприяє за дорученням Мінмолодьспорту організації
виконання спортивними федераціями осіб з інвалідністю заходів щодо
розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації;
16) замовляє в межах бюджетних призначень виготовлення
спортивної форми, обладнання, інвентарю, грамот, дипломів, кубків,
медалей, значків, сувенірів, друкованих матеріалів та іншої
продукції для проведення спортивних заходів та заходів пов'язаних
з діяльністю Центру;
17) забезпечує в межах бюджетних призначень національні
збірні команди з видів спорту осіб з інвалідністю спортивною
формою та інвентарем відповідно до порядку і нормативів,
затверджених Мінмолодьспортом, веде облік та звітність про їх
використання;
18) сприяє особам з інвалідністю, їх громадським організаціям
у вирішенні питання надання спортивних споруд для проведення
заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації;
19) вносить органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування пропозиції щодо поліпшення умов для забезпечення
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд,
у тому числі з метою проведення фізкультурно-спортивних та
реабілітаційних заходів;
20) подає до Мінмолодьспорту разом з Комітетом пропозиції
щодо зміцнення матеріально-технічної бази спорту осіб з
інвалідністю;
21) укладає в разі потреби з працівниками Центру договори про
матеріальну відповідальність;
22) розробляє за поданням спортивних федерацій осіб з
інвалідністю та за погодженням з Комітетом пропозиції до проекту
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів на відповідний рік і подає їх Мінмолодьспорту;
23) організовує і забезпечує проведення спортивних заходів,
включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів на відповідний рік;
24) організовує участь національних збірних команд з видів
спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що передбачені
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів, оформляє виїзні документи;
25) розробляє разом із спортивними федераціями осіб з
інвалідністю та подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо норм,
умов, вимог Єдиної спортивної класифікації України, контролює їх
дотримання;
26) вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом
пропозиції щодо формування проекту Державного бюджету України на
відповідний рік стосовно показників і видатків для здійснення
заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, їх
фізкультурно-спортивної реабілітації та розвитку спорту вищих
досягнень;
27) подає до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом та
спортивними федераціями осіб з інвалідністю пропозиції щодо
організації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації, розроблення проектів
відповідних нормативно-правових актів;
28) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на соціальний
захист спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів та
інших фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
{ Підпункт 28 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }
29) проводить заходи з медичного забезпечення спортсменів з
видів спорту осіб з інвалідністю, фахівців з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю та проходження диспансерного нагляду,
обов'язкового страхування спортсменів з видів спорту осіб з
інвалідністю вищих категорій; { Підпункт 29 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }
30) порушує в установленому порядку клопотання про
відзначення та нагородження, присвоєння почесних звань фахівцям з
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також
відзначення кращих регіональних та місцевих центрів, спортивних
федерацій осіб з інвалідністю, спортивних клубів осіб з
інвалідністю та активістів, які зробили значний внесок у
забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
31) подає за погодженням з Комітетом до Мінмолодьспорту
проекти рішень щодо призначення державних стипендій
спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю - чемпіонам та
призерам Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних ігор,
чемпіонатів світу та Європи, їх тренерам та фахівцям з фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю; { Підпункт 31 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }
32) здійснює разом з Комітетом та Мінмолодьспортом заходи
щодо науково-методичного забезпечення діяльності у сфері фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації;
33) здійснює заходи щодо вдосконалення
інформаційно-пропагандистського, методологічного забезпечення
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації;
34) вносить разом із спортивними федераціями осіб з
інвалідністю та Комітетом Мінмолодьспорту пропозиції до положення
про проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих, спортивних
заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з
інвалідністю;
35) виконує інші функції.
10. Центр для виконання покладених на нього завдань має
право:
координувати діяльність регіональних та місцевих центрів,
проводити у межах своїх повноважень моніторинг виконання центрами
державних програм з фізичної культури і спорту та вносити
Мінмолодьспорту пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
їх діяльності;
скликати наради з питань, що належать до його компетенції,
утворювати в разі потреби комісії та робочі групи;
проводити перевірку діяльності регіональних та місцевих
центрів.
11. Центр видає в межах своїх повноважень накази
організаційно-розпорядчого характеру.
12. Забезпечення функціонування Центру здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету.
Майном Центру є оборотні та необоротні активи, вартість яких
відображається в його самостійному балансі.
Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на
праві оперативного управління.
13. Гранична чисельність працівників Центру та штатної
команди національних збірних команд з видів спорту осіб з
інвалідністю затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з
Мінфіном.
14. Центр самостійно розпоряджається коштами, модернізує
власну матеріально-технічну базу.
15. Начальник Центру призначається на посаду і звільняється з
посади Міністром молоді та спорту за поданням президента Комітету.
{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821
( 821-2013-п ) від 13.11.2013 }
16. Начальник Центру:
здійснює керівництво діяльністю Центру та національною, в
тому числі штатною командою національних збірних команд з видів
спорту осіб з інвалідністю;
відповідає за здійснення Центром заходів з фізичної культури
і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної
реабілітації;
розглядає питання щодо надання в межах фонду оплати праці
доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам Центру і
штатної команди національних збірних команд з видів спорту
осіб з інвалідністю, вживає інших заходів заохочення та
дисциплінарного впливу;
представляє Центр у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами та організаціями;
вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом
пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених для здійснення
заходів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
затверджує положення про структурні підрозділи Центру,
посадові інструкції його працівників;
погоджує із структурними підрозділами з питань фізичної
культури і спорту місцевих органів виконавчої влади положення про
регіональні та місцеві центри;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру,
укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями
штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з
інвалідністю;
погоджує за поданням структурного підрозділу з питань
фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади
кандидатури для призначення на посади начальників регіональних та
місцевих центрів;
укладає цивільно-правові договори;
укладає колективний договір відповідно до законодавства про
працю;
видає у межах своїх повноважень накази, у тому числі за
погодженням з Комітетом накази про участь національних збірних
команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях,
що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів на відповідний рік, організовує і контролює
їх виконання;
бере участь у засіданнях колегії, нарадах, які скликає
Мінмолодьспорт, інших організаційних заходах;
впроваджує інноваційні методи в роботу Центру, забезпечує
зміцнення виконавської дисципліни, підвищення професійної
кваліфікації його працівників;
здійснює заходи щодо поліпшення умов праці працівників
Центру, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки,
санітарно-гігієнічних умов;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
17. Начальник Центру має двох заступників, яких призначає на
посаду та звільняє з посади за погодженням з Комітетом. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 209 ( 209-2017-п ) від
29.03.2017 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 766
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний та місцевий центри
з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
{ У назві та тексті Положення слово "інваліди" в усіх відмінках
замінено словами "особи з інвалідністю" відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 568 ( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }

1. Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю "Інваспорт" (далі - регіональний центр) є
спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю на регіональному рівні та
проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
2. Структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурний
підрозділ) забезпечує координацію роботи регіонального центру щодо
розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації в регіоні, зміцнення його
матеріально-технічної бази.
3. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю "Інваспорт" (далі - Центр) здійснює координацію
діяльності регіонального центру, проводить моніторинг виконання
регіональним центром державних програм з розвитку фізичної
культури і спорту та вносить структурним підрозділам пропозиції
щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності регіонального
центру.
4. Місцевий центр з фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю "Інваспорт" (далі - місцевий центр) є спеціалізованим
закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб
з інвалідністю на місцевому рівні (район, місто, райони у містах)
та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
5. Регіональний центр є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку та власні бланки.
6. Регіональний центр спрямовує та координує діяльність
місцевого центру, дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з
інвалідністю і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для осіб з
інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву.
7. Під час провадження своєї діяльності регіональний та
місцевий центри співпрацюють з громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості, Національним комітетом
спорту інвалідів України, спортивними федераціями осіб з
інвалідністю з нозологій, їх спілками та осередками на місцях. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 568 ( 568-2018-п ) від
11.07.2018 }
8. У своїй діяльності регіональні та місцеві центри керуються
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами та цим Положенням.
9. Основними завданнями регіонального та місцевого центрів є:
участь у розробленні пропозицій до державних, регіональних та
місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;
організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних
вікових груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань,
фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення спортивної
бази для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з
інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд;
сприяння діяльності спортивних клубів осіб з інвалідністю,
спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях,
інших громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості.
10. Регіональний та місцевий центри відповідно до покладених
на них завдань:
1) забезпечують виконання державних, регіональних та місцевих
програм розвитку фізичної культури і спорту;
2) забезпечують ефективне використання коштів, матеріальних
ресурсів для проведення заходів фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
3) забезпечують згідно із встановленими нормативами учасників
спортивних заходів, що проводяться на території регіону та на
місцях, у разі потреби транспортними засобами, приміщенням для
проживання, організовують харчування, доступ до спортивних споруд,
створюють умови для проведення спортивних заходів;
4) замовляють відповідно до кошторису спортивну форму,
обладнання та інвентар, грамоти, дипломи, медалі, вимпели, значки,
сувеніри, друковані матеріали, необхідні для проведення спортивних
змагань та забезпечення діяльності центрів;
5) здійснюють заходи щодо розвитку та популяризації на
території регіону та на місцях видів спорту осіб з інвалідністю,
подають структурним підрозділам пропозиції щодо проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед осіб з
інвалідністю;
6) проводять семінари, наради, конференції з питань розвитку
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації, беруть участь у
всеукраїнських та регіональних нарадах із зазначених питань;
7) вносять щороку органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування пропозиції до проектів місцевих бюджетів
щодо вирішення питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
8) сприяють впровадженню в практику інноваційних
науково-методичних розробок у сфері фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
9) вивчають потреби регіону у фахівцях для
фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи з особами з
інвалідністю, сприяють підвищенню кваліфікації таких фахівців на
регіональному рівні;
10) проводять інформаційно-пропагандистську діяльність щодо
розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації на регіональному рівні;
11) виконують інші функції.
11. Регіональний центр:
здійснює навчально-тренувальну підготовку спортсменів з видів
спорту осіб з інвалідністю регіону з визнаних в Україні видів
спорту осіб з інвалідністю, забезпечує їх спортивною формою та
інвентарем, а також забезпечує їх участь у заходах, передбачених
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
регіону на відповідний рік;
проводить роботу з підготовки спортсменів з видів спорту осіб
з інвалідністю регіону, в тому числі за участю дитячо-юнацьких
спортивних шкіл осіб з інвалідністю та спеціалізованих
дитячо-юнацьких шкіл осіб з інвалідністю паралімпійського та
дефлімпійського резерву, бере участь в організації
навчально-тренувального процесу, а також здійснює відбір та формує
з кращих спортсменів регіону збірні команди регіону з видів спорту
осіб з інвалідністю для участі у всеукраїнських змаганнях;
присвоює спортивні розряди спортсменам з видів спорту осіб з
інвалідністю регіону згідно з Єдиною спортивною класифікацією
України;
вносить пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів,
почесних спортивних звань переможцям змагань, працівникам і
активістам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації; нагороджує кращих
спортсменів, фахівців, активістів, які досягли високих спортивних
результатів;
надає методичну допомогу у створенні та організації
діяльності місцевого центру;
за дорученням Центру організовує та проводить заходи,
передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 568
( 568-2018-п ) від 11.07.2018 }
12. Фінансування регіонального та місцевого центрів
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
13. Регіональний та місцевий центри можуть самостійно
розпоряджатися коштами, модернізувати власну матеріально-технічну
базу, володіти та розпоряджатися майном відповідно до закону.
Майно регіонального центру закріплюється за ним на праві
оперативного управління.
14. Регіональний центр очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями за погодженням з начальником Центру.
Місцевий центр очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади відповідним органом місцевого
самоврядування за поданням регіонального центру та за погодженням
з начальником Центру.
15. Начальник регіонального центру:
здійснює керівництво його діяльністю, представляє центр у
відносинах з іншими органами, підприємствами та організаціями;
укладає цивільно-правові договори, видає накази
організаційно-розпорядчого характеру;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників центру та
готує подання структурному підрозділу щодо призначення на посаду
та звільнення з посади директорів дитячо-юнацької спортивної школи
для осіб з інвалідністю і спеціалізованої дитячо-юнацької школи
для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського
резерву;
може брати участь у нарадах, колегіях, які проводить
структурний підрозділ і структурний підрозділ з питань соціальної
політики облдержадміністрації, засіданнях постійних комісій
обласної ради;
бере участь у здійсненні заходів з виконання державних,
регіональних, місцевих програм з розвитку фізичної культури і
спорту;
здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності центру;
забезпечує центр кваліфікованими кадрами;
створює безпечні умови праці;
укладає колективний договір відповідно до законодавства про
працю;
контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
здійснює інші повноваження згідно із законодавством.
16. Начальник регіонального центру може мати заступника,
якого призначає на посаду та звільняє з посади згідно із
законодавством про працю за погодженням з начальником Центру.
17. Гранична чисельність та штатний розпис регіонального
центру затверджується структурним підрозділом.
18. Регіональний центр подає щороку структурному підрозділу
та Центру звіт про результати своєї фінансово-господарської
діяльності.
19. Положення про регіональний центр затверджується органом,
що його утворив, за погодженням з Центром.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 766
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 липня 2007 р. N 955 ( 955-2007-п )

1. У постанові ( 955-2007-п ):
у пункті 1 слова "республіканського Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських" замінити
словом "регіональних";
у пункті 4 слова "обласних, Київського та Севастопольського
міських" замінити словом "регіональних".
2. У назві додатків 2 і 3 до постанови ( 955-2007-п ) слова
"республіканського Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських" замінити словом
"регіональних".вгору