Документ 765-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.02.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення деяким населеним пунктам
Ужгородського району Закарпатської області колишніх
найменувань
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 12, ст. 135 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити населеним пунктам Ужгородського району
Закарпатської області колишні їх найменування:
селу Мінеральне - село Тисаашвань;
селу Яворове - село Есень.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 лютого 1991 року
N 765-XIIвгору