Документ 764_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.06.2017

УГОДА
про взаємне співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Офісом Генерального Атторнея Королівства Таїланд


Дата підписання:

13.06.2017


Дата набрання чинності:

13.06.2017

Генеральна прокуратура України та Офіс Генерального Атторнея Королівства Таїланд, далі - Сторони,

ураховуючи взаємну користь для обох Сторін, яка виникає з побудови й підтримання тісних дружніх відносин співробітництва;

керуючися принципами рівноправності, взаємоповаги суверенітету кожної з країн і захисту взаємних інтересів;

ґрунтуючися на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства сторін докладатимуть зусиль для зміцнення й розширення співробітництва з метою надання належної допомоги органам прокуратури кожної зі Сторін.

Стаття 2

Сторони будуть уживати всіх можливих заходів для забезпечення інформацією одна одної, зокрема з питань чинного законодавства або матеріалами, необхідними й суттєвими для реалізації мети, викладеної в статті 1 цієї Угоди.

Сторона, яка надає відповідно до положень цієї статті інформацію або матеріали, може зажадати від іншої Сторони дотримання конфіденційності під час їхнього використання.

Стаття 3

Сторони будуть уживати всіх можливих заходів з метою сприяння взаємним офіційним візитам своїх делегацій для зміцнення й підтримання стосунків між прокурорами своїх держав й обміну досвідом щодо прокурорської діяльності, а також розгляду й оцінки становища в цілому щодо застосування цієї Угоди.

Стаття 4

Кожна Сторона, на запрошення або за домовленістю з іншою Стороною, відряджає свої делегації для відвідування або взяття участі в навчанні прокурорів або інших заходах, організованих приймаючою Стороною або в межах держави іншої Сторони.

Стаття 5

Сторони використовуватимуть дані адреси та засоби зв'язку з метою забезпечення прямих контактів:

Офіс Генерального Атторнея Королівства Таїланд:

Офіс Генерального Атторнея

Відділ міжнародних відносин

Будівля Раджабурі Дірекріддхі, Урядовий комплекс,

Чанг Ваттана Роуд, район Лак Сі,

Бангкок 10210, Таїланд

Факс: +66 (2) 1439791, +66 (2) 1439792

Електронна скринька: inter@ago.go.th

Генеральна прокуратура України:

Генеральна прокуратура України

Департамент міжнародно-правового співробітництва

вул. Різницька, 13/15

01011, Київ, Україна

Fax:+380 (44) 288-93-91

E-mail: indep@gp.gov.ua

Стаття 6

Зміни й доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін і оформлюються протоколами, які є її невід'ємними частинами.

Стаття 7

Усі питання, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами на основі принципів взаєморозуміння й поваги.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та є чинною до письмового повідомлення дипломатичними каналами однієї зі Сторін іншій про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до її припинення.

Учинено у місті Бангкок 13 червня 2017 року у двох примірниках тайською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Генеральну прокуратуру
України

За Офіс Генерального Атторнея
Королівства Таїланд


(підпис)

(підпис)


(Дмитро СТОРОЖУК)
Перший заступник
Генерального прокурора

(Пхонгніват ЮТХАПАНБОРІПАН)
Генеральний Атторней
Королівства Таїланд
вгору