Документ 763-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.02.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння населеному пункту Дніпродзержинської
міськради Дніпропетровської області найменування
селище Світле
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 12, ст. 133 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Дніпродзержинської міськради
Дніпропетровської області найменування селище Світле.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 лютого 1991 року
N 763-XIIвгору