Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі туризму
Таджикистан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 04.12.2008
Документ 762_049, чинний, поточна редакція — Затвердження від 02.09.2010, підстава - 801-2010-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 20.09.2010, підстава - v1000321-16. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі туризму

{Угоду затверджено Постановою КМ № 801 від 02.09.2010}


Дата підписання:

04.12.2008


Дата затвердження Україною:

02.09.2010


Дата набрання чинності для України:

20.09.2010

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан, далі - "Сторони",

керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати співробітництво в сфері туризму між двома державами,

визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та розглядаючи їх як необхідний фактор поглиблення взаєморозуміння та зміцнення дружніх відносин між двома державами,

з метою створення правової основи для подальшого розвитку туристичних обмінів між Україною та Республікою Таджикистан на принципах рівності та взаємної вигоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони зміцнюють і заохочують співробітництво в сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, учасниками яких є Сторони, а також у рамках міжнародних туристичних організацій.

Стаття 2

Сторони сприяють розширенню співробітництва між органами виконавчої влади в галузі туризму, а також українськими та таджицькими туристичними підприємствами та організаціями, що беруть участь у розвитку міжнародного туризму.

Стаття 3

Сторони сприяють взаємній участі в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах, організованих на території їх держав.

Стаття 4

Сторони здійснюють необхідні заходи по взаємному забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.

Стаття 5

Сторони відповідно до національних законодавств держав Сторін обмінюються статистичними даними, інформацією про законодавство, наукові дослідження в галузі туризму, а також про туристичні ресурси держав Сторін, довідковими та рекламними матеріалами з туризму.

Стаття 6

Сторони надають підтримку співробітництву в галузі навчання та підготовки професійних кадрів для сфери туризму, обміну фахівцями, науковцями, викладачами, студентами і журналістами які спеціалізуються на питаннях туризму та подорожей. Сторони сприяють всебічним контактам і спільній діяльності, організацій, що здійснюють дослідження в галузі туризму.

Стаття 7

Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам виконавчої влади в галузі туризму:

- з української Сторони: Міністерству культури і туризму України або його правонаступнику;

- з таджицької Сторони: Комітет у справах молоді, спорту та туризму при Уряди Республіки Таджикистан або його правонаступнику.

Сторони у разі необхідності проводять двосторонні консультації з питань реалізації цієї Угоди. Періодичність і місце проведення консультацій визначаються та узгоджуються Сторонами.

Стаття 8

За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди та набувають чинності в порядку, передбаченому Статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності.

Ця Угода укладається терміном на п'ять (5) років і її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить в письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону не пізніше, ніж за шість (6) місяців до закінчення відповідного строку про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання програм та інших проектів в галузі туризму, узгоджених в період дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.

Вчинено в м Київ 4 грудня 2008 року у двох примірниках, кожний українською, таджицькою та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Республіки Таджикистан

(підпис)

(підпис)
вгору