Документ 762_044, чинний, поточна редакція — Затвердження від 18.07.2012, підстава - 645-2012-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2012, підстава - v3236321-12. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі урядового зв'язку

{Угоду затверджено Постановою КМ № 645 від 18.07.2012}

Дата підписання:

15.12.2011

Дата затвердження Україною:

18.07.2012

Дата набрання чинності для України:

15.10.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан, далі - Сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1

Абзац другий статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі урядового зв'язку, викласти в такій редакції:

"Компетентні організації" - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державний комітет національної безпеки Республіки Таджикистан".

Стаття 2

Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі урядового зв'язку.

Стаття 3

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Вчинено в м. Київ 15 грудня 2011 року у двох примірниках, кожен українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні й застосуванні положень цього Протоколу переважну силу матиме текст, викладений російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Республіки Таджикистан

(підпис)вгору