Меморандум про співпрацю між Конституційним Судом України і Конституційним Судом Республіки Таджикистан
Конституційний Суд, Таджикистан; Меморандум, Міжнародний документ від 15.12.2011
Документ 762_041, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.12.2011

МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Конституційним Судом України і Конституційним Судом Республіки Таджикистан

Конституційний Суд України і Конституційний Суд Республіки Таджикистан (далі - Сторони),

ґрунтуючись на принципах державного суверенітету, усвідомлюючи свою відповідальність у сфері захисту, забезпечення верховенства й безпосередньої дії конституцій, захисту прав і свобод людини і громадянина,

прагнучи шляхом розвитку співпраці й обміну досвідом роботи сприяти вжиттю заходів для досягнення практичних результатів у сфері захисту, забезпечення верховенства й безпосередньої дії конституцій, захисту прав і свобод людини і громадянина,

маючи впевненість у тому, що співпраця й обмін досвідом роботи у сфері захисту, забезпечення верховенства й безпосередньої дії конституцій, захисту прав і свобод людини і громадянина сприятиме подальшому розвитку й зміцненню відносин між народами обох держав,

прагнучи сприяти оперативному вирішенню питань взаємовигідної співпраці, визнаючи, що права і свободи людини і громадянина є найвищою цінністю,

дійшли згоди про таке:

Стаття 1

Сторони відповідно до цього Меморандуму й національних законодавств держав здійснюють співпрацю та обмін інформацією і досвідом роботи у сфері захисту, забезпечення верховенства й безпосередньої дії конституцій, захисту прав і свобод людини і громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди й дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

Стаття 2

Співпраця, передбачена Статтею 1 цього Меморандуму, здійснюється Сторонами щодо:

- конституцій держав, нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Сторін;

- організації діяльності Сторін і статусу суддів Сторін;

- порядку обрання, призначення суддів та формування складу Сторін;

- компетенції Сторін;

- правил і принципів судочинства Сторін;

- підвідомчості справ;

- суб'єктів права на конституційне звернення;

- учасників конституційного судочинства Сторін, їхніх прав і обов'язків;

- порядку порушення конституційного судочинства й розгляду справ Сторонами;

- прийняття рішень Сторонами;

- організаційної діяльності Сторін;

- соціальних гарантій незалежності суддів Сторін.

Стаття 3

Співпраця, передбачена Статтею 2 цього Меморандуму, здійснюється на основі досягнутих угод між Сторонами в таких формах:

- взаємні візити делегацій Сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду роботи;

- проведення і участь у симпозіумах, семінарах, конференціях, нарадах експертів і робочих груп;

- обмін науково-технічною і нормативно-правовою інформацією;

- обмін фахівцями з метою вивчення практичної діяльності апаратів Сторін;

- співпраця у підготовці й перепідготовці кадрів шляхом організації стажувань і використання інших форм підвищення кваліфікації.

Сторони можуть додатково узгодити й інші форми співпраці.

Стаття 4

Під час виконання цього Меморандуму Сторони будуть дотримуватися вимог національних законодавств у сфері захисту таємної інформації.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни й доповнення, оформлювані окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму й набувають чинності згідно з його Статтею 7.

Стаття 6

Суперечки й розбіжності, що виникають під час тлумачення положень цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій і переговорів Сторін.

Стаття 7

Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання та діє протягом п'яти років. Якщо жодна зі Сторін за шість місяців до закінчення п'ятирічного періоду не повідомить у письмовому вигляді про своє бажання припинити дію цього Меморандуму, він залишається чинним протягом наступного п'ятирічного періоду.

Вчинено в м. Київ, 15 грудня 2011 р., у двох дійсних примірниках, кожен українською та таджицькою мовами, при цьому всі тексти автентичні.

Голова
Конституційного Суду України


Голова
Конституційного Суду Республіки Таджикистанвгору