Документ 762_040, чинний, поточна редакція — Затвердження від 21.12.2011, підстава - 1316-2011-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 24.01.2012, підстава - v0552321-12. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі культури і мистецтва

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 1316 від 21 грудня 2011 }


Дата підписання:

04.12.2008

Дата затвердження Україною:

21.12.2011

Дата набрання чинності для України:

24.01.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан, далі - "Сторони",

- прагнучи до подальшого розвитку дружніх відносин між народами двох держав;

- враховуючи багаторічний досвід культурних зв'язків між Україною і Таджикистаном,

- визнаючи велике значення культури та мистецтва для розвитку взаєморозуміння між народами двох держав і зміцнення міждержавних зв'язків;

- керуючись положеннями Хельсінкського Заключного Акту, а також іншими документами Організації з безпеки і співробітництва в Європі;

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть для створення сприятливих умов розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі культури і мистецтва і з цією метою заохочуватимуть:

- обмін на комерційній чи некомерційній основі в сфері сценічної діяльності: драматичного, оперного і балетного мистецтва, а також музики, цирку, естради;

- обмін інформацією про культурне життя в кожній із держав;

- співпрацю між музеями, бібліотеками та архівами держав;

- обмін художніми, фото і книжковими виставками.

Стаття 2

Сторони сприятимуть обміну досвідом між установами культури і мистецтва, а також встановленню контактів між творчими спілками письменників художників, композиторів, працівників театру і кіно, іншими відповідними громадськими організаціями, а також діячами культури і мистецтва.

Стаття 3

Сторони домовилися регулярно проводити обмін спеціалістами в різних сферах культури і мистецтва, бібліотечної справи.

Кожна із Сторін запрошуватиме представників іншої Сторони на відповідні науково-практичні конференції, семінари та наради, які проводитимуться на території обох держав.

Стаття 4

Сторони, за взаємною згодою, сприятимуть організації та проведенню Днів культури Республіки Таджикистан в Україні і Днів культури України в Республіці Таджикистан.

Стаття 5

Сторони співпрацюватимуть у сфері збереження культурної спадщини, зокрема у сфері реставрації історичних, культурних і архітектурних пам'яток. Сторони, відповідно до національного законодавства, сприятимуть взаємному доступу осіб, що проживають на території обох держав, на рівних умовах до державних бібліотечних, відкритих музейних фондів України і Республіки Таджикистан, а також використанню цих фондів у культурних, наукових та освітніх цілях.

Стаття 6

Сторони сприятимуть створенню умов для забезпечення широкого доступу всіх зацікавлених осіб, що проживають на території держав Сторін, до мови, літератури та історії іншої держави, підтримуватимуть відповідні державні та приватні ініціативи в цьому напрямі.

Стаття 7

Сторони гарантують вільний і рівноправний розвиток культур української національної меншини в Республіці Таджикистан і таджикської національної меншини в Україні.

Сторони створюватимуть сприятливі умови для збереження національної самобутності, культури, мови зазначених національних меншин.

Стаття 8

Сторони, у відповідності до норм міжнародного права і законодавства України та Республіки Таджикистан, в межах своєї компетенції, активізують співпрацю у виявленні та поверненні культурних цінностей, що опинилися на території держави іншої Сторони в результаті незаконного вивозу.

В межах своєї компетенції та у відповідності до національного законодавства, Сторони здійснюватимуть заходи, спрямовані на запобігання незаконному ввезенню та вивезенню культурних цінностей, обмінюватимуться інформацією з даної проблематики.

Стаття 9

Сторони сприятимуть проведенню інших заходів з метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди.

Стаття 10

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Положення цієї Угоди не стосуються прав та обов'язків Сторін відповідно до інших міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

Стаття 11

Спірні питання, що виникають при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 12

Припинення дії даної Угоди не впливає на проекти і програми, що діятимуть відповідно до її положень і знаходитимуться в стадії реалізації на час припинення дії Угоди, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Стаття 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається терміном на п'ять років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди за умови, що жодна із Сторін не менш, ніж за шість місяців до завершення відповідного періоду, письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію даної Угоди.

Кожна зі Сторін може в будь-який час припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення дипломатичними каналами. Угода припиняє дію через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Вчинено в м. Київ 4 грудня 2008 р. у двох примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення зазначеної Угоди, переважну силу матиме текст російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України
(підпис)


За Уряд Республіки
Таджикистан
(підпис)вгору