Документ 762_034, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.06.2007

               Договір 
між Управлінням державної служби при
Президентові Республіки Таджикистан та
Головним управлінням державної служби України
про співробітництво у сфері розвитку
державної служби

Дата підписання: 22.06.2007 Дата набрання чинності: 22.06.2007
Управління державної служби при Президентові Республіки
Таджикистан та Головне управління державної служби України, далі -
Сторони,
усвідомлюючи важливість розвитку та модернізації державної
служби,
будучи глибоко переконаними в тому, що реформа державного
управління є суттєвим аспектом розвитку демократичної держави,
враховуючи важливість двостороннього співробітництва в сфері
державного управління,
з метою поглибленого вивчення функціонування системи
відповідних відомств України та Республіки Таджикистан,
вважаючи, що двостороннє співробітництво, обмін досвідом з
питань реформування та модернізації державної служби надасть
динамізму щодо вирішення поставлених перед Сторонами завдань,
з посиланням на Договір про дружбу та співробітництво між
Україною та Республікою Таджикистан від 7 липня 2001 року
( 762_026 ),
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть подальше співробітництво у сфері
розвитку державної служби.
Стаття 2
Співробітництво у сфері державної служби здійснюватиметься за
такими напрямами:
1. Правове регулювання державної служби.
2. Планування та координація політики, підвищення
результативності діяльності державної адміністрації.
3. Кадрове забезпечення державної служби.
4. Удосконалення системи професійного навчання державних
службовців.
5. Створення та функціонування бази даних державної служби.
Стаття 3
Співробітництво Сторін в рамках цього Договору
здійснюватиметься у таких формах:
1. Обмін делегаціями з метою обміну досвідом.
2. Проведення навчання державних службовців.
3. Обмін інформацією і документацією.
За узгодженням Сторін можуть бути визначені інші форми
співробітництва.
Стаття 4
Співробітництво Сторін здійснюватиметься на підставі цього
Договору, а також щорічно узгоджених робочих планів, в яких будуть
конкретизовані зміст, форма, обсяг співробітництва, фінансування
та інші окремо заплановані заходи.
Стаття 5
Представники Сторін, у разі необхідності, будуть зустрічатись
для підбиття підсумків співробітництва у рамках цього Договору, а
також для підготовки рекомендацій і планів подальшого
співробітництва. Час і місце робочих зустрічей представників
Сторін будуть визначатися дипломатичними каналами.
Стаття 6
Питання, не врегульовані цим Договором, а також міжнародними
договорами, учасниками яких є обидві Сторони, будуть вирішуватися
згідно з внутрішнім законодавством кожної зі Сторін.
Стаття 7
Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання. Кожна
зі Сторін може припинити його дію по закінченню 6 місяців з
моменту письмового інформування про це іншої Сторони. За взаємною
згодою Сторони можуть вносити в Договір зміни та доповнення.
Вчинено в м. Києві 22 червня 2007 року в двох примірниках,
кожний таджицькою, українською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей перевагу буде мати текст
російською мовою.
Від Управління державної Від Головного управління
служби при Президентові державної служби України
Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
А.Латипов Т.Мотренковгору