Документ 762_032, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.06.2005

               Угода 
про співробітництво у сфері розвитку державної
служби між Головним управлінням державної
служби України та Управлінням державної
служби при Президентові Республіки
Таджикистан

Дата підписання: 28.06.2005 Дата набуття чинності: 28.06.2005
Головне управління державної служби України та Управління
державної служби при Президентові Республіки Таджикистан, далі -
Сторони,
усвідомлюючи важливість розвитку та модернізації державної
служби,
будучи глибоко переконаними в тому, що реформа державного
управління є суттєвим аспектом розвитку демократичної держави,
враховуючи важливість двостороннього співробітництва в сфері
державного управління,
з метою поглибленого вивчення функціонування системи
відповідних відомств України та Республіки Таджикистан,
вважаючи, що двостороннє співробітництво, обмін досвідом з
питань реформування та модернізації державної служби надасть
динамізму щодо вирішення поставлених перед Сторонами завдань,
з посиланням на Договір про дружбу та співробітництво між
Україною та Республікою Таджикистан від 7 липня 2001 ( 762_026 ),
ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть подальше
співробітництво у сфері розвитку державної служби.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері розвитку
державної служби за такими напрямами:
1. Правове регулювання державної служби;
2. Планування та координація політики, підвищення
результативності діяльності державної адміністрації;
3. Кадрове та фінансове забезпечення державної служби;
4. Система професійного навчання державних службовців;
5. Створення та функціонування бази даних державної служби.
Стаття 3
Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди здійснюватиметься
у таких формах:
1. Обмін делегаціями з метою обміну досвідом;
2. Проведення навчання державних службовців;
3. Обмін інформацією і документацією;
За узгодженням Сторін можуть бути визначені інші форми
співробітництва.
Стаття 4
Співпраця Сторін здійснюватиметься на підставі цієї Угоди, а
також щорічно узгоджених робочих програм, в яких будуть
конкретизовані зміст, форма, обсяг співпраці, шляхи фінансування
та інші окремо заплановані заходи.
Стаття 5
Представники Сторін, у разі потреби, будуть зустрічатись для
підведення підсумків співпраці у рамках цієї Угоди, а також для
підготовки рекомендацій і планів подальшої співпраці. Час і місце
робочих зустрічей представників Сторін будуть визначені через
дипломатичні канали.
Стаття 6
Дана Угода набуває чинності з моменту її підписання
Сторонами. Кожна зі Сторін може припинити її дію по закінченні 6
місяців з моменту письмового інформування про це іншої Сторони. За
взаємною згодою Сторони можуть вносити зміни чи доповнення до
Угоди.
ВЧИНЕНО в м. Душанбе 28 червня 2005 року в двох примірниках,
кожний українською, таджикською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
За Головне управління За Управління державної
державної служби служби при Президентові
України Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)вгору