Документ 762_025, чинний, поточна редакція — Затвердження від 10.08.2004, підстава - 1014-2004-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.10.2004. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Таджикистан про співробітництво
у боротьбі з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1014 ( 1014-2004-п ) від 10.08.2004 )

Дата підписання: 09.04.2003 Дата набуття чинності: 10.10.2004
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Таджикистан,
далі "Сторони", глибоко стурбовані зростаючими масштабами проблеми
зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів (далі - "наркотики"), що становлять загрозу
життю, здоров'ю, добробуту своїх народів; усвідомлюючи, що масштаби загрози зловживання наркотиками
вимагають розробки нових стратегій та підходів до зміцнення
міжнародного співробітництва; вважаючи, що зміцнення співробітництва у справі боротьби з
незаконним обігом наркотиків та зловживанням ними відповідає
докорінним інтересам народів держав Сторін; беручи до уваги Єдину Конвенцію ООН про наркотичні засоби
1961 року з поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972
року про поправки до Єдиної Конвенції ООН про наркотичні засоби
1961 року ( 995_177 ), Конвенцію про психотропні речовини 1971
року ( 995_176 ) і Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про
боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних
речовин 1988 року ( 995_096 ); з огляду на цілі та завдання, проголошені у Всесвітній
Програмі дій щодо міжнародного співробітництва у справі боротьби з
виробництвом, пропозицією, попитом, незаконним обігом та
розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин 1990
року; керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного
права; діючи відповідно до національного законодавства своїх держав; погодилися про таке:
Стаття 1
Співробітництво, передбачене цією Угодою, здійснюється шляхом
прямих контактів і домовленостей між компетентними органами
Сторін. З боку України компетентними органами є: 1. Міністерство внутрішніх справ України. 2. Служба безпеки України. 3. Державна митна служба України. 4. Державний комітет з питань охорони Державного кордону
України. З боку Республіки Таджикистан компетентними органами є: 1. Агенція по контролю за наркотиками при Президенті
Республіки Таджикистан (основний координатор). 2. Міністерство внутрішніх справ Республіки Таджикистан. 3. Міністерство безпеки Республіки Таджикистан. 4. Міністерство охорони здоров'я Республіки Таджикистан. 5. Міністерство у справах державних доходів і зборів
Республіки Таджикистан. 6. Комітет з охорони Державного кордону при Уряді Республіки
Таджикистан.
Стаття 2
Сторони будуть координувати свою національну політику та
прагнути виступати з погодженими позиціями на міжнародних форумах
з питань контролю за наркотиками. Компетентні органи кожної зі Сторін відповідно до
національного законодавства своїх держав будуть за власною
ініціативою чи за запитом, у можливо короткий термін, обмінюватися
інформацією: 1. Про форми і методи виявлення і попередження джерел
надходження наркотиків у незаконний обіг, каналів їх
розповсюдження, про методики виявлення розповсюджувачів і
споживачів наркотиків, про організацію оперативно-розшукової
діяльності в цьому напрямку. 2. Про конкретні факти, події й осіб, які причетні до
міждержавного незаконного обігу наркотиків. 3. Про транспортні засоби, вантажі, поштові відправлення,
маршрути, які використовуються злочинними наркогрупами в
міждержавному незаконному обігу наркотиків. 4. Про виявлені факти чи спроби незаконного переміщення
наркотиків на територію чи з території Сторін. 5. Про способи приховування наркотиків, які використовуються
під час транспортування, та методи їх викриття, включаючи
організацію прикордонного контролю. 6. Про юридичних і фізичних осіб, організовані злочинні
угруповання та інші формування, причетні до незаконного обігу
наркотиків, про способи і методи такої злочинної діяльності, а
також легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності. 7. По справах щодо особи чи групи осіб, які порушили
національне законодавство про боротьбу зі зловживаннями і
незаконним обігом наркотиків. 8. Про нові види наркотиків, які з'являються в незаконному
обігу, технології їх виготовлення та речовини, які
використовуються при цьому, найновіші технічні засоби по виявленню
наркотиків, а також іншою інформацією, яка становить спільний
інтерес. 9. Про фінансові та інші операції, які викликають підозру, у
сфері обігу наркотиків (законного і незаконного).
Стаття 3
Надана Сторонами інформація, як в усному, так і в письмовому
вигляді, буде вважатися конфіденційною й використовуватися тільки
з метою реалізації цієї Угоди. Інформація, яка надається однією Стороною іншій Стороні, може
передаватися третій стороні виключно з письмової згоди Сторони,
яка цю інформацію надала. У разі виникнення ймовірності розголошення чи самого
розголошення конфіденційної інформації, яка надається однією
Стороною, інша Сторона негайно доводить до відома Сторону, що
надає інформацію, інформує її про обставини цієї події та її
наслідки, а також про заходи, яких було вжито для попередження в
майбутньому таких подій. Сторони забезпечать збереження наданої одна одній
конфіденційної інформації відповідно до національного
законодавства своїх держав і діючих міжнародних договорів.
Стаття 4
Сторони відповідно до національного законодавства своїх
держав здійснюють погоджені заходи й операції щодо перекриття
каналів незаконного переміщення наркотиків, включаючи проведення
контрольованих поставок. Рішення про проведення контрольованої поставки приймається в
кожному разі окремо.
Стаття 5
Сторони можуть відповідно до національного законодавства
своїх держав передавати зразки наркотиків, конфіскованих на
території їхніх держав, у розпорядження лабораторій, що працюють
відповідно до міжнародних стандартів, для аналізу і вивчення з
метою визначення їхнього походження, а також їхніх хімічної та
фізичної характеристик. Отримані дані Сторони надають одна одній.
Стаття 6
Відповідні компетентні органи Сторін згідно з національним
законодавством своїх держав здійснюють за запитами
оперативно-розшукові заходи.
Стаття 7
Усі запити про сприяння, яке передбачене цією Угодою, повинні
містити: а) найменування відповідного компетентного органу запитуючої
Сторони і відповідного компетентного органу запитуваної Сторони; б) викладення суті запиту; в) визначення мети й аргументоване обгрунтування запиту; г) зміст запитуваного сприяння та перелік питань, на які
необхідно одержати відповідь; д) будь-яку іншу інформацію, що може бути корисною для
виконання запиту, включаючи відповідні документи; е) бажані терміни виконання запиту. Запит про надання сприяння, переданий чи підтверджений у
письмовій формі, підписується уповноваженою посадовою особою у
встановленому порядку і скріплюється гербовою печаткою. Для обміну інформацією Сторони будуть використовувати
російську мову.
Стаття 8
Сторони з метою забезпечення ефективної взаємодії, в рамках
реалізації цієї Угоди, будуть використовувати наявні засоби і
канали зв'язку. Для розгляду ходу реалізації взаємодії та розробки напрямків
її подальшого вдосконалення Сторони на основі взаємності
проводитимуть спільні робочі зустрічі, наради та семінари.
Стаття 9
Компетентні органи Сторін співпрацюють у розробці та
впровадженні нових методів контролю за законним обігом наркотиків,
лікування, профілактики наркоманії та соціальної реабілітації
осіб, що страждають на наркоманію. Сторони сприятимуть обміну інформацією в цій галузі,
заохочуватимуть його, а також здійснюватимуть обмін делегаціями
фахівців.
Стаття 10
Сторони через свої компетентні органи співпрацюють у навчанні
та перепідготовці кадрів.
Стаття 11
Сторони обмінюються відповідними переліками (списками)
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,
визначеними національними законодавствами своїх держав.
Стаття 12
Сторони здійснюють експортно-імпортні операції щодо
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для
законних цілей в рамках міжнародних конвенцій в галузі контролю за
наркотиками.
Стаття 13
Сторони обмінюються інформацією про законодавство та практику
своїх держав у галузі контролю за наркотиками.
Стаття 14
Компетентні органи Сторін можуть укладати між собою протоколи
з метою виконання положень цієї Угоди.
Стаття 15
Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Сторін за
міжнародними двосторонніми або багатосторонніми чинними
договорами. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які
оформляються окремими протоколами, які становитимуть його
невід'ємну частину та набувають чинності відповідно до статті 18
цієї Угоди.
Стаття 16
Положення цієї Угоди не перешкоджатимуть Сторонам у
встановленні або заохоченні застосування інших взаємовигідних форм
та методів співробітництва з питань контролю за наркотиками.
Стаття 17
Усі спори та розбіжності між Сторонами щодо тлумачення та
застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом
взаємних консультацій та переговорів.
Стаття 18
Ця Угода набуває чинності після закінчення тридцяти днів
після отримання дипломатичними каналами останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності. Ця Угода укладається терміном на п'ять років, після чого її
дію буде автоматично продовжено на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна зі Сторін не менш ніж за шість місяців до закінчення
відповідного періоду не повідомить дипломатичними каналами іншу
Сторону про свій намір припинити її дію.
Вчинено в м. Душанбе 9 квітня 2003 року, в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень
цієї Угоди Сторони звертаються до тексту російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)вгору