Документ 762_016, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2003

               Угода 
між Міністерством охорони здоров'я України
та Міністерством охорони здоров'я Республіки
Таджикистан про співробітництво в галузі розвитку
охорони здоров'я, фармації, медичної техніки та
медичної науки та підготовки кадрів
Дата підписання: 09.04.2003 Дата набуття чинності: 09.04.2003
Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони
здоров'я Республіки Таджикистан, далі "Сторони", враховуючи заінтересованість Сторін у подальшому розвитку
взаємного та рівноправного співробітництва в галузі охорони
здоров'я, санітарно-епідеміологічного благополуччя, розвитку
медичної науки і підготовки кадрів, з метою забезпечення населення лікарськими засобами,
вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами
медичного призначення і медичної техніки, які виробляються на
території держав Сторін, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони розширюватимуть і поглиблюватимуть співробітництво в
галузі охорони здоров'я, здійснюватимуть спільні дії щодо розвитку
медичної науки і техніки, зміцнення матеріально-технічної бази
охорони здоров'я, охорони здоров'я населення, забезпечення
громадян медичною допомогою згідно з чинним законодавством держав
Сторін.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть налагодження
безпосередньої співпраці між закладами Сторін, задіяними в галузі
охорони здоров'я, фармації, медичної техніки, науки та підготовки
кадрів.
Стаття 3
Сторони співпрацюватимуть в галузі підготовки, перепідготовки
медичних кадрів, взаємного вивчення та впровадження кращих
досягнень медичної науки і практики, обміну досвідом та
інформацією.
Стаття 4
Сторони надаватимуть вченим і працівникам охорони здоров'я та
фармації двох країн допомогу і підтримку у проведенні
науково-дослідних робіт в галузі охорони здоров'я, медичної науки
та фармації.
Стаття 5
Сторони сприятимуть укладанню угод на взаємні поставки
медикаментів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного
призначення і медичної техніки.
Стаття 6
Сторони обмінюватимуться інформацією про спалахи інфекційних
захворювань.
Стаття 7
Сторони сприятимуть створенню спільного переліку документів,
які необхідні для реєстрації лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів, вакцин, медтехніки та виробів медичного призначення.
Стаття 8
Сторони забезпечуватимуть взаємне запрошення спеціалістів на
семінари, симпозіуми, конференції, з'їзди з проблем охорони
здоров'я населення, які проводитимуться в Україні та Республіці
Таджикистан.
Стаття 9
Сторони зобов'язуються надавати екстрену і невідкладну
медичну допомогу громадянам держав Сторін без взаємної компенсації
витрат, а планову медичну допомогу за направленням органів та
закладів охорони здоров'я - на умовах відшкодування фактичних
витрат Стороною, яка направляє.
Стаття 10
Сторони, при необхідності, можуть створити спільну комісію
для розробки певних заходів відносно подальшої реалізації цієї
Угоди і підготовки рекомендацій щодо взаємодії.
Стаття 11
При необхідності до цієї Угоди, за взаємною згодою Сторін,
можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди, і
набувають чинності відповідно до порядку, передбаченого статтею 13
цієї Угоди.
Стаття 12
Усі спори, що виникають відносно тлумачення та застосування
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між
Сторонами.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діятиме
протягом 5 (п'яти) років. Її дія автоматично подовжується на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не
повідомить іншу Сторону дипломатичними каналами про своє рішення
припинити дію цієї Угоди. Таким чином, Угода втрачає чинність
через 6 (шість) місяців після отримання такого повідомлення.
Вчинено в м. Душанбе 9 квітня 2003 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською, таджицькою та російською мовами,
при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей з приводу тлумачення або
застосування цієї Угоди Сторони надаватимуть перевагу тексту
російською мовою.
За Міністерство охорони За Міністерство охорони
здоров'я України здоров'я Республіки
Таджикистан
(підпис) (підпис)вгору