Документ 762_011, поточна редакція — Затвердження від 12.09.2002, підстава - 1365-2002-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про співробітництво в області енергетики,
промисловості, транспорту і будівництва
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1365 ( 1365-2002-п ) від 12.09.2002 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан, далі
"Сторони", з метою поглиблення економічного співробітництва на основах
рівноправності, взаємної вигоди і в інтересах підвищення добробуту
народів двох держав, надаючи важливе значення створенню сприятливих умов для
розвитку ринкових відносин між господарюючими суб'єктами обох
держав, прагнучи розвивати на якісно нових і довгострокових основах
економічні відносини між Україною і Республікою Таджикистан, беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Республіки Таджикистан про основні принципи і напрямки
економічного співробітництва від 6 липня 2001 року ( 762_031 ), домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони виявили бажання розвивати співробітництво по
реалізації інвестиційних проектів на території Республіки
Таджикистан шляхом укладення прямих довгострокових договорів
(контрактів) між господарюючими суб'єктами держав Сторін.
Стаття 2
Українська Сторона уповноважує БК "УкрАзіяБуд" брати участь у
реалізації інвестиційних проектів на території Республіки
Таджикистан у наступних напрямках: - модернізація і реновація Нурекської ГЕС; - участь в інвестуванні і будівництві Сангтудинської і
Рогунської ГЕС; - збільшення обсягів виробництва продукції Таджицького
алюмінієвого заводу шляхом постачання глинозему, а також внесення
свого внеску в технічне переозброєння цеху електролізу алюмінію; - будівництво міні-заводу по виплавці чорного металу з брухту
і відходів на базі Таджицького алюмінієвого заводу; - створення виробництва побутових газових лічильників; - розробка родовища вольфрамового концентрату "Майхура"; - будівництво мостових переходів і тунелів на автошляхах,
залізничній лінії Кофарнигон - Яван; - реконструкція та електрифікація залізниці Бекабад-Канибадам
за умови вирішення питання фінансування; - установка на діючих залізницях сучасних засобів зв'язку і
автоматизації по обопільній згоді з Таджицькою залізницею.
Стаття 3
Обсяги інвестицій, наданих українським суб'єктом
господарської діяльності БК "УкрАзіяБуд", терміни виконання
інвестиційних проектів на території Республіки Таджикистан і умови
взаєморозрахунків визначаються конкретними договорами
(контрактами) між господарюючими суб'єктами держав Сторін.
Стаття 4
Таджицька Сторона уповноважує відповідні міністерства і
відомства, що курують реалізацію даних інвестиційних проектів,
здійснювати контроль за виконанням підписаних договорів
(контрактів) із суб'єктами господарської діяльності Республіки
Таджикистан.
Стаття 5
Таджицька Сторона в рамках даної Угоди в особі відповідних
міністерств і відомств зобов'язується вживати необхідні заходи,
пов'язані з виконанням умов контрактів, укладених господарюючими
суб'єктами Республіки Таджикистан з БК "УкрАзіяБуд".
Стаття 6
Таджицька Сторона відповідно до пункту 2 Статті 2 Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про
заохочення і взаємний захист інвестицій від 6 липня 2001 р.
( 762_012 ) гарантує в рамках діючого законодавства Республіки
Таджикистан правовий захист Українських інвестицій.
Стаття 7
Беручи до уваги важливе значення намічених проектів, Сторони
вживатимуть заходи по реалізації зовнішньоекономічної діяльності
господарюючих суб'єктів відповідно до чинного законодавства.
Стаття 8
Сторони в рамках даної Угоди будуть сприяти створенню і
функціонуванню спільних підприємств у названих сферах з
урахуванням законодавства кожної держави.
Стаття 9
Сторони в рамках даної Угоди домовилися забезпечувати
взаємний обмін інформацією і проводити взаємні консультації з
метою опрацювання взаємоприйнятих рішень на рівні Співголів
Спільної міжурядової українсько-таджицької комісії з економічного
співробітництва.
Стаття 10
За взаємною письмовою згодою Сторін до даної Угоди можуть
вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними
протоколами, які є невід'ємною частиною даної Угоди.
Стаття 11
При розв'язанні суперечок щодо тлумачення або застосування
положень даної Угоди Сторони керуються нормами міжнародного права.
Стаття 12
Дана Угода укладається терміном на п'ятнадцять років і
набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про
виконання Сторонами усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних
для вступу Угоди в силу. Дія Угоди буде автоматично продовжуватися
щораз на наступний рік, якщо за 6 місяців до закінчення
відповідного періоду жодна зі сторін, письмово по дипломатичних
каналах, не повідомить іншу Сторону про свій намір її розірвати.
Здійснено в місті Душанбе 5 квітня 2002 року в двох
примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності тлумачення українського і таджицького
текстів, перевага надається тексту російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистанвгору