Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про взаємні поїздки громадян
Угода Кабінету Міністрів України; Таджикистан; Міжнародний документ від 06.07.2001
Документ 762_010, поточна редакція — Затвердження від 29.08.2002, підстава - 1277-2002-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про взаємні поїздки громадян
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1277 ( 1277-2002-п ) від 29.08.2002 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан,
надалі іменовані "Сторонами", з метою подальшого розвитку дружніх відносин між двома
державами, керуючись бажанням упорядкувати режим взаємних поїздок
громадян двох держав, домовилися про таке:
Стаття 1
Громадяни держави однієї Сторони, незалежно від місця
постійного проживання, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати
транзитом і перебувати на території держави іншої Сторони без віз
з дотриманням правил перебування і реєстрації, що діють у цій
державі, по документах, зазначених у Додатку до цієї Угоди.
Стаття 2
1. Громадяни держави однієї Сторони, які втратили документи,
зазначені в Додатку до цієї Угоди, на території держави іншої
Сторони, повинні негайно повідомити компетентні органи держави
перебування, які видають довідку, що підтверджує заяву про втрату
документів. 2. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї Статті, дипломатичні
представництва або консульські установи відповідної Сторони будуть
видавати дійсний документ для повернення в державу свого
громадянства. Виїзд таких осіб з території держави перебування
може здійснюватися без додаткових дозвільних записів.
Стаття 3
Громадяни держави однієї Сторони, на яких поширюється дія
цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом по
території держави іншої Сторони через прикордонні пункти пропуску,
відкриті для міжнародного сполучення.
Стаття 4
Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію
держави іншої Сторони на термін більш ніж 90 (дев'яносто) діб або
з метою працевлаштування, чи на постійне проживання зобов'язані
мати візу приймаючої держави. Громадяни держави однієї Сторони, які постійно проживають на
території держави іншої Сторони, можуть виїжджати з території цієї
держави і в'їжджати назад без віз, якщо вони мають документи, що
підтверджують їхнє постійне проживання.
Стаття 5
1. Сторони до набуття чинності цією Угодою обміняються по
дипломатичних каналах зразками документів, зазначених у Додатку до
цієї Угоди. 2. У випадку введення нових чи внесення змін у чинні
документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, Сторони не пізніше,
ніж за тридцять (30) днів до введення нових чи внесення змін у
чинні документи, поінформують про це одна одну по дипломатичних
каналах і передадуть зразки нових чи змінених документів.
Стаття 6
1. Кожна зі Сторін має право цілком чи частково припиняти дію
окремих положень цієї Угоди, якщо це необхідно для забезпечення
безпеки держави, суспільного порядку або охорони здоров'я
населення. 2. Про прийняття та про скасування заходів, передбачених
пунктом 1 цієї Статті, Сторони будуть завчасно повідомляти одна
одну по дипломатичних каналах.
Стаття 7
Питання, що виникли в результаті застосування цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між
Сторонами.
Стаття 8
Сторони за взаємною згодою можуть вносити доповнення і зміни
до цієї Угоди, що набирають чинності відповідно до
внутрішньодержавних процедур кожної зі Сторін шляхом обміну
нотами.
Стаття 9
1. Ця Угода укладається на необмежений термін і набуває
чинності на тридцятий (30) день після того, як Сторони шляхом
обміну нотами повідомлять одна одну про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою. 2. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши
про це іншу Сторону в письмовій формі. У такому разі Угода втрачає
чинність після закінчення шести місяців з дати такого
повідомлення.
Вчинено в м. Києві 6 липня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. Для цілей тлумачення положень цієї Угоди застосовується текст
російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистан
Додаток
до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Таджикистан про взаємні поїздки громадян
Дійсними документами для в'їзду та виїзду за кордон у
розумінні цієї Угоди є:
1. Для громадян України: 1.1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 1.2. проїзний документ дитини; 1.3. дипломатичний паспорт; 1.4. службовий паспорт; 1.5. посвідчення члена екіпажу повітряного судна (при
наявності запису в польотному завданні); 1.6. посвідчення особи моряка (при наявності суднової або
ролі виписки з неї); 1.7. свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення
в Україну); 1.8. свідоцтво про народження для дітей до 16 років (тільки в
супроводі їхніх законних представників).
2. Для громадян Республіки Таджикистан: 2.1. дипломатичний паспорт Республіки Таджикистан; 2.2. службовий паспорт Республіки Таджикистан; 2.3. загальногромадянський закордонний паспорт Республіки
Таджикистан; 2.4. паспорт громадянина Республіки Таджикистан; 2.5. свідоцтво про народження (для дітей, що які не досягли
16 років); 2.6. дипломатичні, службові і загальногромадянські закордонні
паспорти зразка колишнього СРСР із записом або відміткою про
громадянство Республіки Таджикистан тільки для повернення в
Республіку Таджикистан (до 1 квітня 2003 року); 2.7. посвідчення члена екіпажу повітряного судна (під час
проходження в складі екіпажу); 2.8. посвідчення для повернення в Республіку Таджикистан
(тільки для повернення в Республіку Таджикистан).
Примітки: 1. Неповнолітні громадяни України (до 18 років), які не мають
документів для виїзду за кордон, прямують через кордон у
супроводі батьків, або їхніх законних представників, у паспорти
яких внесені у встановленому порядку відомості про них. 2. Неповнолітні громадяни Республіки Таджикистан (до 16
років) прямують за кордон у супроводі батьків, або їхніх законних
представників, у паспорти яких внесені у встановленому порядку
відомості про них. 3. Документи, зазначені в пунктах 1.8. 2.4 і 2.5 цього
Додатка, будуть застосовуватися для в'їзду-виїзду, прямування
транзитом і перебування на території держави іншої Сторони до 31
грудня 2001 року.вгору