Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               Угода 
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни громадянства
громадянами України, які постійно проживають в
Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають в Україні
( Угоду ратифіковано Законом
N 115-IV ( 115-15 ) від 11.07.2002 )

Дата підписання: 06.07.2001 р. Дата ратифікації: 11.07.2002 р. Дата набуття чинності: 19.04.2003 р.
Україна і Республіка Таджикистан, іменовані надалі
Договірними Сторонами, виходячи з прагнення народів обох країн до підтримання і
зміцнення історичних традиційно дружніх зв'язків щодо забезпечення
їхнім громадянам прав і свобод людини, бажаючи забезпечити сприятливі умови для реалізації їхніми
громадянами права на зміну громадянства, прагнучи запобігти випадкам безгромадянства і подвійного
громадянства, погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
1. Кожна Договірна Сторона надасть постійно проживаючим на
законних підставах на її території громадянам іншої Договірної
Сторони спрощений порядок набуття громадянства, а своїм
громадянам, які постійно проживають на законних підставах на
території іншої Договірної Сторони, спрощений порядок припинення
громадянства при наявності однієї з таких умов: а) якщо заявник або хоча б один з його батьків
(усиновителів), дід чи баба народилися або постійно на законних
підставах проживали на території Договірної Сторони, громадянство
якої набувається; б) за наявності у заявника хоча б одного з постійно
проживаючих на законних підставах на території Договірної Сторони,
громадянство якої набувається, близьких родичів, які є її
громадянами: чоловіка (дружини), одного з батьків (усиновителів),
дитини (у тому числі усиновленої), сестри, брата, діда чи баби,
онука (онуки). 2. Заявник подає заяву про набуття громадянства однієї
Договірної Сторони й одночасного припинення громадянства іншої
Договірної Сторони. 3. Дія положень пункту першого цієї статті не поширюється на
осіб, які: а) вчинили злочини проти людства чи здійснювали геноцид, чи
вчинили злочини проти держави або тяжкі злочини проти особи; б) засуджені до позбавлення волі - до зняття судимості; в) перебувають під слідством або уникають покарання чи
вчинили злочин на території однієї з Договірних Сторін або третьої
держави; г) перебувають у громадянстві інших держав.
Стаття 2
1. Для зміни громадянства громадянин однієї Договірної
Сторони подає за місцем постійного проживання до компетентних
органів іншої Договірної Сторони: - Заяву-анкету; - три фотокартки; - документ, що підтверджує наявність однієї з умов,
передбачених у пункті 1 статті 1 цієї Угоди; - документ, що підтверджує постійне проживання на законних
підставах на території Договірної Сторони, громадянство якої
набувається; - документ про виконання військового обов'язку або про
звільнення від військового обов'язку (щодо осіб призовного віку). 2. На підставі цих документів компетентні органи Договірної
Сторони, до якої звернувся заявник, оформлюють набуття ним її
громадянства протягом не більше трьох місяців з дня подання
зазначених документів. Компетентні органи Договірної Сторони, громадянство якої
набувається, відмовляють заявнику в оформленні набуття
громадянства при наявності умов, передбачених пунктом 3 статті 1
цієї Угоди. 3. Протягом десяти днів після оформлення набуття особою
нового громадянства компетентні органи Договірної Сторони,
громадянство якої набуто, видають особі документ, що підтверджує
набуте громадянство, вилучають документ, який підтверджує
громадянство, що припиняється, і надсилають його по дипломатичних
каналах Договірній Стороні, громадянство якої припиняється, разом
із повідомленням про факт оформлення набуття громадянства із
зазначенням його дати. 4. Протягом двох місяців після одержання повідомлення про
оформлення набуття особою нового громадянства Договірна Сторона,
громадянство якої припиняється, оформлює припинення громадянства і
сповіщає про це Договірну Сторону, громадянство якої набувається. 5. Дата оформлення набуття громадянства однієї з Договірних
Сторін буде датою припинення громадянства іншої Договірної
Сторони. 6. Договірні Сторони звільняють зазначених у пункті 1 статті
1 цієї Угоди осіб від сплати всіх обов'язкових зборів і мит,
пов'язаних із набуттям і припиненням громадянства Договірних
Сторін відповідно до цієї Угоди.
Стаття 3
1. При зміні громадянства батьків, внаслідок якої обидва
набувають громадянства однієї Договірної Сторони й обидва
припиняють громадянство іншої Договірної Сторони, змінюється
відповідно громадянство їхніх неповнолітніх дітей. Зміна громадянства неповнолітніх дітей у віці від 14 до 18
років у випадку зміни громадянства обох або одного з батьків може
відбуватися лише за згодою неповнолітніх дітей, укладеною у
письмовій формі і засвідченою нотаріально. 2. Громадянство неповнолітніх дітей, один із батьків яких є
громадянином однієї з Договірних Сторін, а другий з батьків
набуває громадянства іншої Договірної Сторони, визначається згодою
батьків, яка має бути виражена у заяві, що подається відповідно до
статті 2 цієї Угоди. Якщо батьки не дійшли згоди з приводу зміни громадянства
неповнолітніх дітей, дитина є громадянином тієї Договірної
Сторони, на території якої постійно мешкають батьки. 3. Неповнолітні діти, батьки яких проживають окремо,
зберігають громадянство того з батьків, на вихованні якого вони
знаходяться, якщо з цього приводу не було досягнуто іншої згоди
між батьками. 4. Громадянство неповнолітніх дітей не змінюється при зміні
громадянства батьків, позбавлених батьківських прав. На зміну
громадянства неповнолітніх дітей не потрібно згоди батьків, які
позбавлені батьківських прав.
Стаття 4
1. Питання, що не врегульовані цією Угодою, регулюються
внутрішнім законодавством Договірних Сторін. 2. Якщо внутрішнє законодавство Договірних Сторін встановлює
для деякої категорії осіб більш пільгові умови набуття
громадянства, то в цьому випадку застосовується внутрішнє
законодавство Договірних Сторін.
Стаття 5
1. Питання, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї
Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій, переговорів або
обміну нотами між Договірними Сторонами. 2. Договірні Сторони за взаємною згодою можуть вносити в цю
Угоду доповнення і зміни, які після набуття чинності в порядку,
передбаченому статтею 6 цієї Угоди, будуть її невід'ємною часткою.
Стаття 6
Ця Угода підлягає ратифікації і набирає чинності на десятий
день з дня обміну Договірними Сторонами ратифікаційними грамотами.
Стаття 7
1. Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набрання нею
чинності й автоматично продовжується на наступний п'ятирічний
період, якщо ні одна з Договірних Сторін письмово не повідомить
іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди за
шість місяців до закінчення зазначеного терміну.
Вчинено в м. Києві 6 липня 2001 р. у двох примірниках, кожний
українською, таджицькою і російською мовами, причому всі тексти
мають однакову силу. З метою тлумачення положень цієї Угоди використовується текст
на російській мові.
За Україну За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)


Публікації документа