Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010762
Документ 762-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2010 р. N 762
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 762
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 додатка 2 до Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2010 р., N 52,
ст. 1740), у графі "Найменування заходу" слова "реконструкція та
капітальний ремонт Палацу спорту, Спортивна площа, 1" замінити
словами "капітальний ремонт (перша черга), технічне переоснащення
інженерних систем спортивної арени, зокрема систем енерго- та
холодопостачання, вентиляції, кондиціювання, зв'язку, телемереж,
слабих струмів; забезпечення пропускного режиму; функціонування
системи громадського харчування; поточний ремонт приміщень і
територій Палацу спорту, Спортивна площа, 1".
2. Підпункт 6 пункту 3 Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в
інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери,
капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові
загальнодержавні заходи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472 ( 472-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527, N 50,
ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006),
викласти у такій редакції:
"6) капітальний ремонт (перша черга), технічне переоснащення
інженерних систем спортивної арени, зокрема систем енерго- та
холодопостачання, вентиляції, кондиціювання, зв'язку, телемереж,
слабих струмів; забезпечення пропускного режиму; функціонування
системи громадського харчування; поточний ремонт приміщень і
територій Палацу спорту в м. Києві відповідно до Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу -
87000 тис. гривень;".
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 14 липня
2010 р. N 1394 ( 1394-2010-р ) "Про передачу цілісного майнового
комплексу Київського палацу спорту до сфери управління
Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу":
у пункті 1 слова "подальшої реконструкції та капітального
ремонту" замінити словами "подальшого капітального ремонту (перша
черга), технічного переоснащення інженерних систем спортивної
арени, зокрема систем енерго- та холодопостачання, вентиляції,
кондиціювання, зв'язку, телемереж, слабих струмів; забезпечення
пропускного режиму; функціонування системи громадського
харчування; поточного ремонту приміщень і територій";
у пункті 2 слова "реконструкції та капітального ремонту"
замінити словами "капітального ремонту (перша черга), технічного
переоснащення інженерних систем спортивної арени, зокрема систем
енерго- та холодопостачання, вентиляції, кондиціювання, зв'язку,
телемереж, слабих струмів; забезпечення пропускного режиму;
функціонування системи громадського харчування; поточного ремонту
приміщень і територій".



вгору