Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 16.06.19897617-XI
Документ 7617-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 26, ст. 276 )
( Указ затверджено Законом
N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05 ) такі зміни:
1. У пункті 2 статті 34 цифри "66, 66-1, 67, 68" замінити
цифрами "66 - 68".
2. З частини першої статті 112 виключити цифри "66-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 16 червня 1989 р.
N 7617-XIвгору