Документ 761-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 761
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 і від 29 серпня 2012 р. № 802

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 “Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)” (ЗП України, 1993 р., № 8, ст. 162; Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2292; 2014 р., № 70, ст. 1965) і від 29 серпня 2012 р. № 802 “Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2663) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 761

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158 і від 29 серпня 2012 р. № 802

1. У другому реченні абзацу другого пункту 11 Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158, слова “в неповному складі” замінити словами “за відсутності більшості складу”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802:

1) доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Суб’єктам управління об’єктами державної власності:

подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо державних унітарних підприємств, що підлягають перетворенню у публічні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, для формування Міністерством відповідного переліку та затвердження графіків його проведення;

інформувати щокварталу Міністерство економічного розвитку і торгівлі про стан здійснення заходів з перетворення державних унітарних підприємств у публічні акціонерні товариства.”;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“включати до складу наглядової ради акціонерного товариства не менше п’яти осіб, а до складу наглядової ради акціонерного товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, - одного представника від Мінекономрозвитку;”;

2) у Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 2 слово “шостим” замінити словом “дев’ятим”;

у пункті 3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) подання засновником Мінекономрозвитку пропозицій щодо перетворення підприємства та графіка його проведення:”;

у підпункті 2 слова “(з обґрунтуванням доцільності перетворення)” виключити;

у другому реченні пункту 6 слово “п’яти” замінити словом “трьох”;

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. До складу комісії включаються не менше двох представників від засновника та не менше одного представника від Фонду державного майна. У разі перетворення акціонерного товариства, утвореного на базі державного підприємства, включеного до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, до складу комісії включається один представник Мінекономрозвитку.”;

в абзаці другому слово “п’ятиденний” замінити словом “триденний”;

абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.”.вгору