Документ 761-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.246 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2001 р., N 36, ст. 188) такі зміни:
 
     1. У статті 111-14 після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги (подання)".
 
     2. У статті 111-15:
 
     у назві і тексті після слів "постанов", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвал", "чи ухвали";
 
     доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
     "3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
 
     у пункті 4 слово "їх" замінити словами "постанов чи ухвал".
 
     3. У назві та тексті статті 111-16 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".
 
     4. У статті 111-17:
 
     у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";
 
     частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
     "Питання про порушення провадження з перегляду Верховним Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду України вирішується позитивно при згоді хоча б одного судді на засіданні колегії у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.
 
     Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України переглядається на засіданні суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України";
 
     у частині третій після слова "постанови" доповнити словами "чи ухвали".
 
     5. У статті 111-18:
 
     у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";
 
     у тексті після слова "постанову" доповнити словами "чи ухвалу";
 
     пункт 2 викласти у такій редакції:
 
     "2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України".
 
     6. У назві і тексті статті 111-19 після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал".
 
     7. У частині першій статті 111-20 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".
 
     8. У статті 111-21:
 
     у частині першій після слів "розгляду справи" доповнити словами "та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання";
 
     у частині другій після слова "постанови" доповнити словами "чи ухвали", а після слова "матеріального" доповнити словами "чи процесуального".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 761-IVвгору