Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015760
Документ 760-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. № 760
Київ

Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714; 2008 р., № 6, ст. 146, № 28, ст. 874; 2009 p., № 48, ст. 1624; 2010 р., № 16, ст. 741; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012 p., № 87, ст. 3546), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 760

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку відчуження об’єктів державної власності

1. У пункті 6:

абзац восьмий після слів “відчуження майна” доповнити словами “, зазначеного в абзаці другому цього пункту,”;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“Відчуження іншого майна суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління Кабінету Міністрів України, здійснюється такими суб’єктами на підставі згоди, наданої Фондом державного майна, відповідно до цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

2. Друге речення абзацу тринадцятого пункту 8 викласти у такій редакції: “Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев’ятому пункту 6 цього Порядку, надається Фондом державного майна у формі листа.”.вгору