Документ 760-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.245 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
1996 р., N 1, ст. 1) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) учасників бойових дій під час Великої Вітчизняної війни,
які стали інвалідами внаслідок загального захворювання".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 760-IVвгору