Документ 76-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2017 р. № 76
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство фінансів України і Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 69, ст. 1936; 2015 p., № 34, ст. 1012, № 48, ст. 1541, № 63, ст. 2092; 2016 p., № 100, ст. 3262), і Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 77, ст. 2183; 2015 p., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 p., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034, № 70, ст. 2355, № 71, ст. 2374; 2017 р., № 4, ст. 118), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2017 р. № 76

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство фінансів України і Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375:

1) в абзаці другому пункту 1 слова “державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,” виключити, а після слів “фінансуванню тероризму” доповнити словами “, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності”;

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова “державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,” виключити;

доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;”;

3) підпункт 75 пункту 4 виключити.

2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459:

1) пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.”;

3) пункт 4 доповнити підпунктом 14-1 такого змісту:

“14-1) реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфері;”.вгору