Документ 759-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.10.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2013 р. № 759
Київ

Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 41, ст. 1674; 2012 p., № 3, ст. 85, № 50, ст. 1973, № 83, ст. 3360), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2013 р. № 759

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1. Абзац другий пункту 3 замінити трьома абзацами такого змісту:

“На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку і Мінфіном, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо затвердження проекту будівництва за чергами, визначеними в техніко-економічному обґрунтуванні (техніко-економічному розрахунку, ескізному проекті), схваленому ним в установленому порядку, та в завданні на проектування.

Зміни до затверджених (схвалених) проектів будівництва вносяться на підставі завдання на проектування.

Схвалення та перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.”.

2. Абзаци перший і п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:”;

“державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень.”.

3. Пункт 5 після слова “Перед” доповнити словами “схваленням та”.

4. У пункті 10:

в абзаці третьому слова “, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення” виключити;

абзац п’ятий після слів “інших проектів будівництва” доповнити словами “або окремих розділів проектної документації”.вгору