Про нагородження Почесною відзнакою Президента України
Указ Президента України від 22.08.1996758/96
Документ 758/96, поточна редакція — Прийняття від 22.08.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нагородження Почесною відзнакою
Президента України

За активну законодавчу роботу, участь у розробці, підготовці
та прийнятті Конституції України п о с т а н о в л я ю:
Нагородити Почесною відзнакою Президента України
АВЕР'ЯНОВА - завідувача відділу Інституту диржави і
Вадима Борисовича права імені В.М. Корецького НАН
України, доктора юридичних наук
ЗАЙЦЯ - заступника завідувача
Анатолія Павловича Науково-експертного відділу
Секретаріату Верховної Ради України
КОЗЮБРУ - завідувача кафедри Київського
Миколу Івановича національного університету імені
Тараса Шевченка, доктора юридичних
наук, професора
КОПЄЙЧИКОВА - наукового консультанта Президента
Володимира Володимировича України з питань державного
будівництва, доктора юридичних наук,
професора
КОРНЄЄВА - наукового консультанта Президента
Альберта Васильовича України з політико-правових питань
МАРТИНЕНКА - професора кафедри Київського
Петра Федоровича національного університету імені
Тараса Шевченка
ПОГОРІЛКА - завідувача відділу Інституту держави і
Віктора Федоровича права імені В.М. Корецького НАН
України, доктора юридичних наук,
професора
ПУХТИНСЬКОГО - голову Фонду сприяння місцевому
Миколу Олександровича самоврядуванню України
ШАПОВАЛА - завідувача кафедри Київського
Володимира Миколайовича національного університету імені
Тараса Шевченка, доктора юридичних
наук, професора

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 серпня 1996 року
N 758/96вгору