Документ 758-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 2009 р. N 758
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін
до Положення про Всеукраїнський конкурс
"Приязна адміністрація"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Всеукраїнський конкурс "Приязна
адміністрація", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. N 933 ( 933-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2156; 2008 р., N 27, ст. 858),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2009 р. N 758
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Всеукраїнський конкурс
"Приязна адміністрація" ( 933-2007-п )

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація" (далі -
конкурс) проводиться у чотирьох номінаціях:
центральні органи виконавчої влади;
територіальні органи центральних органів виконавчої влади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні адміністрації;
районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні
адміністрації.".
2. В абзаці другому пункту 2 слова "президент Національної
академії державного управління при Президентові України (за
згодою)" замінити словами "ректор Національної академії державного
управління при Президентові України (за згодою)".
3. Доповнити пункт 3 підпунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:
"3-1) утворює для перевірки наведених в анкетах відомостей
експертну групу, яка діє на громадських засадах, затверджує її
склад, до якого входять представники центральних органів
виконавчої влади та всеукраїнських громадських організацій;
3-2) утворює при територіальних органах Головдержслужби
територіальні організаційні комітети з проведення конкурсу та
затверджує їх склад;".
4. Пункти 4-6 викласти у такій редакції:
"4. Для участі в конкурсі надсилається до 1 жовтня анкета
учасника конкурсу:
центральними органами виконавчої влади та Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями - до
Головдержслужби;
територіальними органами центральних органів виконавчої влади
і районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними
адміністраціями - до територіальних органів Головдержслужби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
5. Територіальний організаційний комітет з проведення
конкурсу:
1) утворює для перевірки наведених в анкетах відомостей
експертну групу, яка діє на громадських засадах, затверджує її
склад, до якого входять представники територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої
влади та громадських організацій;
2) визначає переможців з урахуванням результатів перевірки,
проведеної експертною групою, та оцінки громадянами роботи органів
виконавчої влади щодо якості послуг і своєчасності їх надання;
3) подає пропозиції Організаційному комітету щодо
нагородження переможців у відповідній номінації.
6. На офіційному веб-сайті Головдержслужби та веб-сайтах
територіальних органів Головдержслужби розміщуються анкета
учасника конкурсу, а також звернення до громадян з пропозицією
оцінити роботу зазначених органів щодо якості послуг і
своєчасності їх надання.".
5. Доповнити Положення ( 933-2007-п ) пунктом 6-1 такого
змісту:
"6-1. Інформація про проведення конкурсу на кожному етапі
висвітлюється у засобах масової інформації.".
6. Пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Підсумки конкурсу підбиваються Організаційним комітетом з
урахуванням результатів перевірки, проведеної експертною групою,
пропозицій територіальних організаційних комітетів з проведення
конкурсу та оцінки громадянами роботи органів виконавчої влади
щодо якості послуг і своєчасності їх надання.
Рішення Організаційного комітету приймаються простою
більшістю голосів його членів і оформляються протоколом.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Організаційного комітету.".
7. У пункті 8 цифри і слово "15 лютого" замінити цифрою і
словом "1 березня".
8. Пункт 9 після слів "Приязна адміністрація" та "грамотами"
доповнити словами "у відповідних номінаціях".вгору