Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 19.09.2018755
Документ 755-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. № 755
Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин

Відповідно до статті 6 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення реєстру патентів на сорти рослин, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 755

ПОРЯДОК
ведення реєстру патентів на сорти рослин

1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру патентів на сорти рослин (далі - Реєстр патентів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про охорону прав на сорти рослин”.

3. Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру патентів та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

4. До Реєстру патентів вносяться такі офіційні відомості:

номер, дата реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та номер патенту;

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назва сорту;

номер та дата подання заявки;

дата пріоритету;

опис сорту;

дата опублікування відомостей про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;

ім’я автора (авторів);

ім’я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту і зберігає сорт та його (їх) представника (представників);

відомості щодо чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;

відомості про надання ліцензій на використання сорту;

відомості про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Відомості до Реєстру патентів вносяться на підставі рішення Мінагрополітики про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та наявності оригінала документа, що підтверджує сплату державного мита.

5. Мінагрополітики видає в десятиденний строк від дати державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин патент на сорт рослин за формою згідно з додатком.

6. Відомості щодо дати опублікування відомостей про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вносяться після їх опублікування у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики “Охорона прав на сорти рослин”.

7. У разі потреби внесені до Реєстру патентів відомості можуть бути змінені на підставі рішення Мінагрополітики. Зміни до Реєстру патентів, що вносяться за ініціативою особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин (далі - володілець патенту), вносяться до Реєстру патентів за умови сплати відповідного збору.

8. Для внесення змін до відомостей, зазначених у Реєстрі патентів, володілець патенту звертається до Мінагрополітики з клопотанням в довільній формі, що складене державною мовою і повинне містити:

номер патенту;

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назву сорту та номер заявки;

ім’я (найменування) володільця (володільців) патенту;

адреса для листування за клопотанням;

опис змін, які вносяться до Реєстру патентів;

підстави зміни щодо особи володільця (володільців) патенту (в разі внесення таких змін) та про видачу завіреної копії патенту.

До клопотання додаються документ про сплату відповідного збору та документи, які підтверджують наявність підстав та правомірність внесення змін до відомостей, що містяться у Реєстрі патентів (їх оригінали або копії, засвідчені в установленому порядку).

9. У разі внесення змін до відомостей у Реєстрі патентів, які відображені у патенті, Мінагрополітики видає відповідно до пункту 5 цього Порядку патент з урахуванням таких змін.

10. Внесені до Реєстру патентів офіційні відомості, опис сорту та зміни до них опубліковуються у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики “Охорона прав на сорти рослин”.

11. Відомості, що містяться в Реєстрі патентів, відкриті для загального ознайомлення.

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до Реєстру патентів на своєму офіційному веб-сайті.Додаток
до Порядку

ПАТЕНТ
на сорт рослинвгору