Документ 755-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 755
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3026) зміни, що додаються.

2. Установити, що:

наявний залишок бланків свідоцтв про смерть, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану”, використовується органами державної реєстрації актів цивільного стану в повному обсязі;

свідоцтва про смерть, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 755

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025

1. Зразок бланка свідоцтва про смерть, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. № 1025
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 755)

СВІДОЦТВО ПРО СМЕРТЬ”.

2. Опис бланка свідоцтва про смерть, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. № 1025
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 755)

ОПИС
бланка свідоцтва про смерть

Бланк свідоцтва про смерть має вигляд аркуша розміром 180 х 250 міліметрів (додаток), що виготовляється із спеціального тонованого паперу темно-сірого кольору.

У верхній частині бланка свідоцтва з вирівнюванням по центру (по ширині) міститься напис “Україна”, нижче - зображення малого Державного Герба України, нижче - напис одним рядком “СВІДОЦТВО ПРО СМЕРТЬ”.

Нижче послідовно, згори донизу, містяться назви полів для внесення таких відомостей про померлу особу:

“Прізвище”;

“ім’я”, “по батькові”;

напис “Дата народження” та поля для внесення відомостей про число, місяць, рік народження;

напис “Місце народження” та поля для внесення відповідних відомостей про місце народження;

Нижче послідовно, згори донизу, розміщені:

напис “помер(ла)” та поля для внесення відомостей про число, місяць, рік смерті;

напис “у віці” та поле для внесення віку.

Нижче розміщені два рядки, що містять назви полів та поля для внесення відомостей про актовий запис про смерть:

“про що ______ числа _______________ місяця _______ року складено відповідний актовий запис № ____________”.

Нижче послідовно, згори донизу, розміщені:

напис “Місце смерті” та поля для внесення відповідних відомостей про місце смерті;

напис “Місце державної реєстрації” та поля для внесення найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану;

напис “Орган державної реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво” та поля для внесення найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво;

напис “Дата видачі”, поля для внесення числа, місяця і року, напис “року”;

напис “МП”;

напис “Керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану” та поля для проставлення підпису, внесення ініціалів та прізвища керівника.

У нижній частині бланка свідоцтва з вирівнюванням по центру (по ширині) міститься напис “Серія Х-ХХ № ХХХХХХ”, в якому “Х-ХХ” - серія бланка свідоцтва, що складається з однієї римської цифри, тире та двох літер; “ХХХХХХ” - шестизначний номер бланка свідоцтва.

Поля, призначені для заповнення відомостями, містять нижнє підкреслення, під яким зазначається, які дані повинні бути внесені до поля.

Текст друкується українською мовою.


Додаток
до опису бланка свідоцтва про смерть

”.
вгору