Про внесення змін до статті 52 Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19.05.19897544-XI
Документ 7544-XI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін до статті 52 Виправно-трудового
кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 22, ст. 237 )
( Указ затверджено Законом
N 8315-XI ( 8315-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
16 травня 1989 року "Про внесення змін до статті 29 Основ
виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Української РСР п о с т а н о в л я є:
Частину четверту статті 52 Виправно-трудового кодексу
Української РСР ( 3325-07 ) визнати такою, що втратила чинність.
У зв'язку з цим частину п'яту цієї статті вважати частиною
четвертою.
Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 19 травня 1989 року
N 7544-XIвгору