Документ 754/2004, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 2 серпня 2000 року N 945

Внести до Указу Президента України від 2 серпня 2000 року
N 945 ( 945/2000 ) "Про гранти Президента України для обдарованої
молоді" (зі змінами, внесеними Указом від 24 грудня 2002 року
N 1212 ( 1212/2002 ) такі зміни:
1) у статті 1:
на часткову зміну частини першої збільшити з 1 січня
2005 року до 60 кількість щорічних грантів Президента України для
обдарованої молоді;
у частині другій цифри "50" замінити цифрами "75";
2) у статті 3 слова "Державному комітету України у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству України у справах
сім'ї, дітей та молоді";
3) у Положенні про гранти Президента України для обдарованої
молоді, затвердженому цим Указом:
у пункті 2 цифри "28" замінити цифрами "35";
в абзаці першому пункту 3 слова "до Державного комітету
України у справах сім'ї та молоді (далі - Комітет)" замінити
словами "до Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді
(далі - Міністерство)";
у першому реченні абзацу другого пункту 4 слова "Голова
Комітету" замінити словами "Міністр України у справах сім'ї, дітей
та молоді";
у тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінити
словом "Міністерство" у відповідному відмінку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 2004 року
N 754/2004вгору