Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016753
Документ 753-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 753
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 17, ст. 776; 2010 р., № 65, ст. 2293) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 753

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585

1. У назві постанови слова “, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” замінити словами “з особливими освітніми потребами”.

2. У пункті 1:

1) в абзаці першому слова “, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” замінити словами “з особливими освітніми потребами”;

2) у підпункті 1 слово “вадами” замінити словом “порушеннями”;

3) в абзаці п’ятому підпункту 2 слова “розумово відсталих дітей” замінити словами “дітей з порушеннями розумового розвитку”;

4) останній абзац виключити.

3. Доповнити постанову пунктами 3 і 4 такого змісту:

“3. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування перетворити до 2022 року існуючі спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей із затримкою психічного розвитку в інші типи навчальних закладів системи освіти.”.вгору