Угода між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері розвитку
Швеція, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 06.12.2010
Документ 752_054, дію зупинено, поточна редакція — Підписання від 06.12.2010
( Остання подія — Зупинення дії, відбулась 01.01.2014, підстава - v4090321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Королівства Швеція
про співробітництво у сфері розвитку

Дата підписання: 06.12.2010 Дата набрання чинності для України: 06.12.2010
Уряд України та Уряд Швеції (далі - Сторони),
визнаючи положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та
фінансового співробітництва ( 752_051 ), підписаної
29 серпня 2007 року (далі - Рамкова угода),
підтверджуючи цілі та напрями допомоги Швеції, визначені у
Стратегії співробітництва у цілях розвитку між Україною та Швецією
на січень 2009 - грудень 2013 років, схваленій Урядом Швеції у
грудні 2008 року,
домовились
об'єднати зусилля для ефективної реалізації Програми
співробітництва у цілях розвитку між Україною та Швецією на
2009-2013 роки.
Стаття 1
Сфера застосування та цілі
Виходячи із загальної мети надання Україні допомоги шляхом
сприяння її європейській інтеграції відповідно до пріоритетів
Уряду України, Сторони погоджуються зосередити Програму
співробітництва в цілях розвитку між Україною та Швецією на
2009-2013 роки на таких напрямах:
1. Демократичне врядування та права людини,
метою якого є більш ефективне та прозоре державне управління
згідно з європейськими стандартами та нормами,
2. Природні ресурси та навколишнє середовище,
метою якого є поліпшення спроможності українських органів
влади у формуванні та впровадженні гармонізованого з актами ЄС
законодавства та нормативної бази у галузі навколишнього
середовища та зміни клімату, також зменшення забруднення повітря,
ґрунту та води та підвищення енергоефективності.
Стаття 2
Внесок Швеції
Швеція надає фінансові ресурси для розвитку співробітництва
між Україною та Швецією впродовж терміну дії цієї Угоди. Надання
ресурсів здійснюється згідно з вимогами, визначеними в окремих
угодах за проектами співробітництва в цілях розвитку.
Стаття 3
Використання внеску
Сторони погоджуються щорічно проводити зустрічі та спільно
переглядати Програму співробітництва в цілях розвитку між Україною
та Швецією на 2009-2013 роки. Перегляди зосереджуватимуться на:
1) прогресі європейської інтеграції України, у тому числі
виконанні зобов'язань в рамках Порядку денного асоціації Україна -
ЄС та його подальшого інструменту;
2) прогресі у підготовці та реалізації Програми
співробітництва в цілях розвитку між Україною та Швецією на
2009-2013 роки та її окремих проектів, у тому числі на проблемах
та шляхах їх вирішення;
3) ефективності допомоги.
До Протоколів таких регулярних переглядів додаватиметься
оновлений Список проектів, узгоджений уповноваженими органами, що
зазначені у Статті 2 Рамкової угоди ( 752_051 ), з метою сприяння
реєстрації проектів в Україні.
Стаття 4
Набрання чинності та припинення дії
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і залишається
чинною до 31 грудня 2013 року. Дію цієї Угоди може бути достроково
припинено шляхом направлення однією із Сторін письмового
повідомлення іншій Стороні не менше ніж за шість місяців.
Припинення дії цієї Угоди не впливає на чинність будь-яких
окремих угод, чинних між Сторонами.
Учинено в м. Стокгольмі 6 грудня 2010 року у двох
примірниках, кожний українською та шведською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Швеції
(підпис) (підпис)вгору