Документ 752_017, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2004

              Меморандум 
про співробітництво у галузі культури між
Міністерством культури і мистецтв України
та Шведським Інститутом

Міністерство культури і мистецтв України та Шведський
Інститут, далі - "Сторони", - виявляючи обопільний інтерес до розвитку співробітництва
між Україною і Швецією в галузі культури, - сповнені рішучості розвивати та поглиблювати дружні
відносини між двома державами, домовилися про таке:
I. Культура
1. З метою подальшого розвитку співробітництва між
українськими та шведськими інституціями Сторони сприятимуть
більшій обізнаності про культуру та мистецтво іншої держави через: a) організацію музейних і книжкових виставок, а також
виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, b) двосторонню участь українських та шведських експертів у
наукових культурологічних конференціях, симпозіумах, семінарах у
галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва,
бібліотечної і музейної справи, кінематографії тощо, c) налагодження контактів, що сприятимуть організації та
проведенню гастролей театральних, музичних та інших культурних
колективів та окремих виконавців, зокрема їхній участі у
фестивалях, конкурсах та інших культурних акціях, d) підтримку ініціатив щодо обміну письменниками між двома
державами та перекладу літературних творів. 2. Сторони сприятимуть розвитку співробітництва між
Національними бібліотеками обох держав, включаючи підготовку їх
працівників та обмін інформацією та документами. 3. Сторони сприятимуть обміну інформацією та документацією
між музеями, особливо обміну досвідом з метою застосування нових
технологій та методів, включаючи також навчання експертів музейної
справи. 4. Сторони сприятимуть розвитку співробітництва в галузі
захисту та реставрації культурних та історичних пам'яток та
обмінюватимуться досвідом та документацією з питань культурної та
історичної спадщини. 5. Шведська Сторона звертає увагу на існування Програми
Шведського Інституту у сфері культурних обмінів з країнами
Центральної та Східної Європи, в рамках яких шведські інституції у
співробітництві з українськими партнерами можуть подавати заявки
на отримання допомоги в організації перебувань з метою навчання.
Обмін у галузі культури може також стосуватися політики та
управління в галузі культури. Підтримка може надаватися проектам у
таких сферах мистецтва: кінематографія, література, музика, театр,
танцювальне мистецтво, виставки, архітектура, дизайн, живопис та
прикладне мистецтво. Заявки в рамках цієї Програми мають
направлятися до Шведського Інституту відповідними шведськими
інституціями.
II. Фінансові положення
Положення та умови, згідно з якими здійснюватиметься обмін
делегаціями та організація виставок, визначатимуться кожного разу
окремою угодою між заінтересованими інституціями.
III. Заключні положення
До цього Меморандуму можуть бути внесені зміни та поправки за
спільною згодою Сторін, що оформлюються додатковим Протоколом,
який є невід'ємною частиною цього Меморандуму. Цей Меморандум не виключає можливості встановлення будь-яких
контактів та укладення інших угод у галузі культури чи мистецтв. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та діє
до 31 грудня 2004 року. Його дію може бути автоматично продовжено
на один рік, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить
заздалегідь, принаймні за три місяці, іншу Сторону про свій намір
припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Стокгольм 28 січня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення тексту цього Меморандуму текст,
викладений англійською мовою, має переважну силу.
За Міністерство культури За Шведський Інститут
і мистецтв Українивгору