Документ 751/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про часткову зміну деяких законів України
з питань бюджету

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 17, ст. 79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Зменшити видатки на компенсацію за будівництво об'єктів
соціально-культурного призначення на селі у частині "Видатки на
структурну перебудову галузей народного господарства за рахунок
надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна, що
не враховані в доходах бюджету" статті 4 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 33, ст. 207, N 36, ст. 233) до
50.000 тис. гривень.
2. У абзаці п'ятому статті 2 Закону України "Про введення в
дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( 503/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 36,
ст. 232) цифри і слова "150 млн. гривень" замінити цифрами і
словами "200 млн. гривень".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 грудня 1997 року
N 751/97-ВРвгору