Питання Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 16, 1996750
Document 750-96-п, invalid, current version — Loss of force on September 28, 1998, on the basis - 1534-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 липня 1996 р. N 750
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1534 ( 1534-98-п ) від 28.09.98 )
Питання Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
На виконання Указу Президента України від 5 травня 1996 р. N
308 ( 308/96 ) "Про створення Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Державна акціонерна холдингова компанія
"Укргаз" (далі - Компанія) є акціонерним товариством відкритого
типу, яке володіє пакетами акцій підприємств, що входять до її
складу, і проводить виробничо-фінансову діяльність.
2. Надати право Компанії використовувати майно, яке
призначене для постачання споживачам газу та відповідно до
законодавства України не підлягає приватизації, але входить до
повного технологічного циклу газопостачання і передане їй
Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості на умовах угоди, а також майно, необхідне
безпосередньо для забезпечення функціонування апарату Компанії.
Зазначене майно належить до активів Компанії. Установити, що дивіденди на акції, які передані Компанії,
залишаються в її розпорядженні для стимулювання розвитку
науково-технічної і виробничої бази газового господарства України,
створення надійної системи газопостачання. Контроль за
використанням дивідендів здійснюється спостережною радою.
3. Затвердити переліки: державних підприємств, на базі яких створюються відкриті
акціонерні товариства, акції яких передаються до статутного фонду
Компанії, згідно з додатком N 1. Фонду державного майна передати
до статутного фонду Компанії акції цих товариств на умовах,
установлених зазначеним Указом Президента України; відкритих акціонерних товариств газопостачання та
газифікації, створених шляхом корпоратизації та приватизації
державних підприємств, які входили до складу Української газової
корпорації "Укргаз" та акції яких передаються до статутного фонду
Компанії, згідно з додатком N 2. Фонду державного майна передати в
місячний термін до статутного фонду Компанії акції цих товариств,
які на день набрання чинності зазначеним Указом Президента України
не реалізовані і перебувають у загальнодержавній власності, але не
більш як 51 відсоток. Питання щодо включення до складу Компанії інших акціонерних
товариств та підприємств погоджуються з Кабінетом Міністрів
України.
4. Установити, що за наявності в одному регіоні кількох
відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації,
Компанії дозволяється передавати права управління частиною пакетів
акцій цих товариств відповідним обласним відкритим акціонерним
товариствам газопостачання та газифікації.
5. Затвердити склад спостережної ради Компанії (додається).
6. Затвердити Статут Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз" (додається).
7. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості разом з Компанією забезпечити у двомісячний термін
проведення оцінки і дооцінки вартості майна відкритих акціонерних
товариств газопостачання та газифікації, що входять до складу
Компанії і акції яких передаються до її статутного фонду.
8. Фонду державного майна разом з Компанією уточнити у
двомісячний термін її статутний фонд і подати Кабінетові Міністрів
України відповідні пропозиції.
9. Установити, що за умовами медичного і побутового
обслуговування голова правління Компанії та його заступники
прирівнюються до першого заступника та заступників міністра,
керівники структурних підрозділів - до відповідних категорій
працівників міністерств.
10. Визнати Компанію правонаступником підприємств, об'єднань
і організацій, створених колишньою Українською газовою корпорацією
"Укргаз" на базі державного майна.
11. Розмістити Компанію по вул. Гонти, 3а, в м. Києві.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 липня 1996 р. N 750
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, на базі яких створюються
відкриті акціонерні товариства, акції яких передаються
до статутного фонду Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз"
1. Державні підприємства газопостачання і газифікації: "Мелітопольгаз", Запорізька область "Севастопольгаз" "Тисменицягаз", Івано-Франківська область "Уманьгаз", Черкаська область "Києво-Святошинськгаз", м. Вишневе Київської обл.
2. Державне будівельне підприємство "Тернопільгазбуд"

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 липня 1996 р. N 750
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, створених
шляхом корпоратизації та приватизації
державних підприємств газопостачання та
газифікації, акції яких передаються до статутного
фонду Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз"

Відкриті акціонерні товариства газопостачання та газифікації: "Вінницягаз" "Волиньгаз", м. Луцьк "Дніпропетровськгаз" "Дніпрогаз", м. Дніпропетровськ "Криворіжгаз", Дніпропетровська область "Донецькоблгаз" "Донецькміськгаз" "Маріупольгаз", Донецька область "Макіївкагаз", Донецька область "Житомиргаз" "Коростишівгаз", Житомирська область "Закарпатгаз", м. Ужгород "Запоріжгаз" "Івано-Франківськгаз" "Кіровоградгаз" "Київоблгаз" "Київпропангаз" "Кримгаз", м. Сімферополь "Луганськгаз" "Львівгаз" "Миколаївгаз" "Одесагаз" "Полтавагаз" "Гадячгаз", Полтавська область "Кременчукгаз", Полтавська область "Лубнигаз", Полтавська область "Рівнегаз" "Сумигаз" "Тернопільгаз" "Бережанигаз", Тернопільська область "Борщівгаз", Тернопільська область "Бучачгаз", Тернопільська область "Гусятингаз", Тернопільська область "Заліщикигаз", Тернопільська область "Збаражгаз", Тернопільська область "Козовагаз", Тернопільська область "Зборівгаз", Тернопільська область "Кременецьгаз", Тернопільська область "Ланівцігаз", Тернопільська область "Монастирськгаз", Тернопільська область "Підволочиськгаз", Тернопільська область "Підгайцігаз", Тернопільська область "Теребовлягаз", Тернопільська область "Тернопільміськгаз" "Чортківгаз", Тернопільська область "Шумськгаз", Тернопільська область "Харківоблгаз" "Харківміськгаз" "Херсонгаз" "Хмельницькгаз" "Шепетівкагаз", Хмельницька область "Черкасигаз" "Чернівцігаз" "Чернігівгаз"
Будівелььні акціонерні товариства та інші підприємства: "Закарпаттягазбуд", м. Мукачеве "Ратнегазбуд", Волинська область "Корнер", м. Київ

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 1996 р. N 750
СКЛАД
спостережної Ради Державної акціонерної
холдингової компанії "Укргаз"
ЛОПАТІН - перший заступник голови
Володимир Олексійович Держнафтогазпрому (голова Ради)
АНДРУСЕНКО - начальник Головного
Олександр Іванович управління антимонопольної
політики Антимонопольного
комітету
КОВТЮХ - заступник Голови Фонду
Віталій Микитович державного майна
ВРУБЛЕВСЬКИЙ - заступник Міністра економіки
Анатолій Григорович
ПЕРШИН - заступник Міністра фінансів
Володимир Леонідович
ЧЕРНИШОВ - завідуючий Відділом з питань
Віктор Григорович паливно-енергетичного комплексу
Кабінету Міністрів України
РЕШІТКА - голова правління Південкомбанку
Олександр Миколайович (за згодою)
ШМІДТ - Начальник управління
Володимир Володимирович Держнаглядохоронпраці

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 1996 р. N 750
СТАТУТ
Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз"
I. Загальні положення
1. Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" (далі -
Компанія) є акціонерним товариством відкритого типу, створена
відповідно до Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
"Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) , "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), Указів Президента України від 11 травня
1994 р. "Про холдингові компанії, що створюються в процесі
корпорації та приватизації" ( 224/94 ) та від 5 травня 1996 року N
308 ( 308/96 ) "Про створення Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз" і провадить виробничо-фінансову діяльність.
2. Засновником Компанії є Фонд державного майна України.
3. Компанія іменується: українською мовою - повна назва:
Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз", скорочена:
Компанія "Укргаз"; російською мовою - Государственная акционерная
холдинговая компания "Укргаз"; англійською мовою - "The State
Joint Stock hoIding company "Ukrgaz".
4. Місцезнаходження компанії: Україна, 254112, м. Київ, вул.
Гонти, 3-а.
II. Мета та предмет діяльності Компанії
5. Метою діяльності Компанії є: забезпечення економічних інтересів держави в процесі
приватизації, посилення дисципліни поставок природного та
скрапленого газу, розрахунків за нього та задоволення потреб
споживачів; розширення можливостей у виробничому і соціальному розвитку
дочірніх підприємств, підвищення ефективності використання
матеріальних, фінансових і інших ресурсів на основі спільної
діяльності, розподілу праці і кооперації.
Для цього Компанія: концентрує основні джерела фінансування з метою реалізації
широкомаштабних інвестиційних проектів, налагодження ефективних
організаційних зв'язків між підприємств, що входять до складу
Компанії; розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку
Компанії і її дочірних підприємств; проводить науково-технічну політику з метою скорочення
інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень
вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації
науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та
впровадження нових прогресивних видів техніки, технології і
матеріалів; забезпечує виконання програм наукових, проектних і
проектно-конструкторських розробок.
6. Предметом діяльності Компанії є: організація забезпечення споживачів України природним та
скрапленим газом; удосконалення і розвиток системи газопостачання, підвищення
надійності, ефективності та безпеки її функціонування; акумулювання, ефективне використання та управління
фінансовими ресурсами з усіх джерел інвестування відповідно до
законодавства; організація виробництва обладнання, машин, механізмів і
приладів, запасних частин та деталей для газового господарства; проведення єдиної технічної та інвестиційної політики,
організація і координація науково-дослідних, конструкторських
робіт, виробництва і впровадження нової техніки, розроблення і
впровадження передових технологій у сфері газопостачання,
газифікації і експлуатації газового господарства; проведення і координація зовнішньоекономічної діяльності
газових господарств з питань експорту, імпорту товарів та
науково-технічних послуг, розвиток нових форм взаємовигідних
зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного і
науково-технічного співробітництва; видання, в межах своєї компетенції, обов'язкових для всіх
підприємств газопостачання та газифікації нормативних документів; організація закупівлі газу для газозбутових організацій та
централізованих розрахунків за нього; сертифікація газового обладнання і приладів; атестація керівного складу та інженерного персоналу
підприємств газопостачання та газифікації щодо виконання вимог
безпечної експлуатації обладнання та систем; виробництво товарів народного споживання та промислового
значення; надання послуг в галузі маркетингу, а також посередницьких,
складських та транспортно-експедиційних послуг; формування ефективних технологічних, організаційних і
кооперованих зв'язків дочірніх підприємств Компанії; реалізація єдиної інвестиційної стратегії для здійснення
проектів будівництва нових об'єктів, реконструкція та технічне
переоснащення підприємств Компанії, закупівля та постачання
сировини, енергоносіїв, компонентів енергоносіїв; організація оптової торгівлі сировиною, матеріалами та
виробничими засобами; контроль за діяльністю відкритих акціонерних товариств та
підприємств газопостачання і газифікації, що входять до складу
Компанії, дотриманням повного технологічного циклу газопостачання
і газифікації; провадження благодійної діяльності.
Компанія може здійснювати відповідно до своїх цілей інші види
діяльності, не заборонені законодавством України.
7. Для досягнення зазначених цілей Компанія вносить до
відповідних державних органів проекти нормативних актів щодо
посилення ефективності діяльності газового господарства, здійснює
кадрову політику.
III. Юридичний статус Компанії
8. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства
України.
9. Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації.
10. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську та
іншу діяльність, а також заходи соціального розвитку трудового
колективу.
11. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових
коштів, часток акцій дочірних підприємств, а також інших
фінансових активів, які відображені у балансі Компанії.
Майно Компанії формується також за рахунок: оплати вартості акцій; кредитів, позичок банків; майна, переданого Засновником; доходів від реалізації цінних паперів; надходжень від діяльності філій, юридичних осіб, заснованих
Компанією; надходжень від задоволення майнових санкцій; інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству
України.
12. Компанія є власником: майна, переданого їй підприємствами на правах власності; доходів від власної господарської діяльності (у тому числі
зовнішньоекономічної), передбаченої Статутом; отриманих дивідендів на акції (частки, паї), які передані чи
належать Компанії; винаходів, патентів, технологій, одержаних у результаті
діяльності Компанії; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є
власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової загибелі або
пошкодження майна, переданого Компанії в користування,
розподіляється між власником майна та Компанією у порядку,
визначеному додатково.
13. У формуванні майна Компанії можуть брати участь на
договірних засадах шляхом внесення грошових та матеріальних
вкладів організації та особи, в тому числі іноземні, що не є
акціонерами Компанії.
14. Компанія використовує державне майно, що не підлягає
приватизації, в тому числі й надане їй Держнафтогазпромом на
правах повного господарського відання відповідно до законодавства
України.
15. Частина майна і коштів Компанії може бути передана її
дочірнім підприємствам, філіям або представництвам за рішенням
правління, в тому числі й на умовах окремого договору. Створені
Компанією дочірні підприємства, філії та представництва можуть
наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать
Компанії. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що
призначаються правлінням Компанії.
16. Компанія самостійно володіє, користується і
розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності, цього
Статуту та законодавства.
17. Компанія має право укладати в Україні та за кордоном від
свого імені будь-які угоди, набувати майнові та немайнові права,
нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді,
арбітражному суді, надавати гарантії.
18. Компанія має самостійний баланс, розрахунковий та інші
рахунки в установах банків. Компанія має право відкривати в будь-яких банках рахунки (у
валюті України та іноземній валюті) для зберігання коштів і
здійснення усіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій,
як за місцем реєстрації Компанії, так і в місцях розташування її
філій та представництв відповідно до законодавства України.
19. Компанія має печатку із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші
реквізити.
Компанія має фірмовий знак, що реєструється в установленому
порядку.
20. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у
межах належного їй майна згідно із законодавством України.
21. Компанія не несе відповідальність за зобов'язаннями
акціонерів, в акціонери, в тому числі й держава, несуть
відповідальність за зобов'язаннями Компанії тільки в межах
належних їм акцій. Компанія не відповідає за зобов'язаннями
держави.
22. Компанія має право виступати засновником та учасником
інших юридичних осіб, в тому числі господарських товариств,
асоціацій, концернів та інших об'єднань, а також підприємств.
23. Компанія має право створювати на території України та за
її межами свої дочірні підприємства, філії та представництва
відповідно до законодавства України.
Керівники філій, представництв та дочірніх підприємств
призначаються правлінням Компанії.
Керівники філій і представництв діють на підставі доручень, а
керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів цих
підприємств.
24. Компанія має право залучати до роботи в ній українських
та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи,
розмір та види оплати праці, згідно із законодавством, створювати
тимчасові творчі колективи.
Компанія встановлює технічно обгрунтовані норми праці з
урахуванням вимог законодавства України.
Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного
забезпечення іноземних громадян вирішується в індивідуальному
трудовому договорі (контракті).
Компанія має право самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші
пільги, а також залучати до роботи в ній працівників підприємств
та установ, які співпрацюють з Компанією, але не входять до її
складу.
IV. Акціонери Компанії
25. Акціонерами Компанії можуть бути юридичні та фізичні
особи України, іноземних держав та особи без громадянства.
26. Акціонер Компанії має право: брати участь в управлінні справами Компанії згідно із
Статутом; брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його
частку (дивіденди); отримувати інформацію про діяльність Компанії. Компанія
зобов'язана надавати на їх вимогу річні баланси, звіти про її
діяльність, протоколи загальних зборів. пріоритетного отримання продукції, робіт та послуг, які є
результатом діяльності Компанії. отримувати частину вартості майна Компанії у разі її
ліквідації пропорційно до розміру своєї частки у статутному фонді
Компанії.
27. Акціонер Компанії зобов'язаний: оплатити акції, які він передплатив, у порядку та шляхом,
передбаченими законодавством України; дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення
загальних зборів акціонерів; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Компанії; виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України
та цим Статутом; сприяти Компанії у провадженні її діяльності.
Усі акціонери повинні бути занесені до книги реєстрації акцій
акціонерів Компанії.
V. Статутний фонд Компанії
28. Для забезпечення діяльності Компанії створюється її
статутний фонд.
Статутний фонд Компанії формується шляхом об'єднання
контрольних та інших пакетів акцій підприємств і організацій
згідно із затверджуваними планами розміщення акцій відкритих
акціонерних товариств у рамках єдиної концепції корпоратизації та
приватизації підприємств газового господарства України і інших
акціонерних товариств.
29. Статутний фонд Компанії становить 352 448 250 000 (триста
п'ятдесят два мільярди чотириста сорок вісім мільйонів двісті
п'ятдесят тисяч) карбованців на момент реєстрації.
Статутний фонд Компанії поділений на 335 665 простих іменних
акцій номінальною вартістю 1 050 000 карбованців кожна.
30. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати)
розмір статутного фонду відповідно до законодавства України. Зміна Статутного фонду не більш як на 1/3 може бути
здійснена за рішенням правління Компанії. Статутний фонд Компанії може бути збільшений шляхом
передавання до нього контрольних або інших пакетів акцій, майна,
фінансових активів інших підприємств (в тому числі нових
дочірніх), випуску нових акцій, підвищення номінальної вартості
раніше випущених акцій, а також шляхом обміну облігацій на акції.
Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання
додатково випущених акцій.
31. Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або
зменшенням статутного фонду, набувають чинності з моменту їх
внесення до державного реєстру.
VI. Акції Компанії
32. Компанія випускає акції на весь розмір статутного фонду
та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому
законодавством України.
33. Засновник, що володіє 100 відсотками акцій Компанії не
може відчужувати належні йому акції до прийняття рішення про
приватизацію майна Компанії.
34. Після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії
засновник передає належну йому кількість акцій державним органам
приватизації в порядку, визначеному законодавством України.
35. У подальшому Компанія має право випускати в обіг
привілейовані акції на суму, що не перевищує 10 відсотків
статутного фонду.
36. Привілейована акція надає акціонеру переважне право на
отримання гарантованого дивіденду, а також на пріоритетну участь у
розподілі майна акціонерної Компанії у разі його ліквідації.
Власники привілейованих акцій не мають права голосу. Порядок
виплати і розмір дивідендів за привілейованими акціями
встановлюється відповідно до проспекту емісії.
37. Акціонери Компанії зобов'язані повністю сплатити вартість
акцій, які вони передплатили, у термін, визначений протоколом про
випуск акцій, але не пізніше ніж 12 місяців після реєстрації
Компанії.
У разі якщо особа, яка передплатила акції Компанії, не
сплатила у встановлений умовами проведення передплати термін повну
вартість передплачених акцій, вона сплачує Компанії за час
прострочення 10 відсотків річних від простроченої суми.
У разі несплати вартості акцій протягом трьох місяців після
встановленого терміну платежу, Компанія за рішенням правління може
не продавати такому акціонеру. Раніше оплачені суми вартості акцій
повертаються акціонеру з урахуванням вимог абзацу другого цього
пункту.
38. Компанія випускає прості іменні акції, обіг яких
реєструється в спеціальній книзі обліку, а також має право
випускати акції на пред'явника (у книзі реєструється їх загальна
кількість).
39. У разі втрати іменних акцій (або сертифіката на акції)
акціонер повинен письмово повідомити про це правління Компанії.
Якщо протягом трьох місяців втрачені акції (або сертифікат) не
будуть знайдені, акціонеру видаються нові акції з попередніми
номерами, про що робиться відповідний запис у книзі обліку.
40. Для залучення додаткових коштів Компанія має право
випускати облігації і розподіляти їх між юридичними особами та
громадянами. Облігації можуть бути випущені на суму не більш, як
25 відсотків розміру статутного фонду і тільки після оплати усіх
випущених акцій.
41. Компанія має право випускати інші цінні папери згідно із
законодавством України.
42. Реалізація акцій провадиться за їх курсовою вартістю. Оплата акцій здійснюється: а) грошовими коштами; б) шляхом передачі майна; в) цінними паперами; г) іншими способами згідно із законодавством України.
Майно, право користування та інші майнові і немайнові права,
в тому числі права на інтелектуальну власність, оцінюються
комісією, яка утворюється вищим органом Компанії.
Вартість внеску виражається у національній валюті України.
Якщо вартість акцій сплачується в іноземній валюті, співвідношення
валют установлюється за угодою сторін згідно із законодавчими
актами України.
Облік коштів, внесених в іноземній валюті, провадиться
Компанією окремо для кожного акціонера і виду валюти.
43. Повна оплата вартості акцій надає акціонерам право на
отримання (щорічних) дивідендів. Розподіл прибутку визначається
загальними зборами акціонерів.
44. Порядок здійснення операцій з акціями, а також порядок
обліку, зберігання, видачі та викупу акцій Компанії встановлюється
правлінням Компанії відповідно до законодавства України.
45. Вимоги до оформлення акцій, облігацій, сертифікатів та
тимчасових свідоцтв Компанії, порядок їх реєстрації, продажу та
передачі третім особам визначається відповідно до нормативних та
законодавчих актів України.
Компанія відповідно до законодавства України та цього Статуту
має право викупити в акціонерів оплачені ними акції тільки за
рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного
розміщення серед юридичних осіб та громадян або анулювання.
46. Питання випуску, реєстрації, продажу, передавання та
обміну цінних паперів Компанії іншим шляхом, не врегульованим цим
Статутом та іншими документами Компанії, визначається
законодавством України.
VII. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків
47. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
48. Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії
після внесення обов'язкових платежів, залишається у повному
розпорядженні Компанії і використовується згідно з цим Статутом.
49. З чистого прибутку формуються фонди Компанії.
Компанія створює такі фонди: резервний, страховий, виплати
дивідендів, споживання та матеріального заохочення,
науково-технічного прогресу, іноваційний, фонд впровадження
засобів виміру газу та інші.
50. Компанія може за згодою інших юридичих осіб створювати
спільні централізовані фонди та визначати порядок їх використання.
51. Резервний фонд утворюється шляхом щорічних відрахувань не
менш як 5 відсотків чистого прибутку до досягнення ним 25
відсотків статутного фонду.
Резервний фонд призначається для покриття витрат, пов'язаних
з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, створюється у
встановленому законодавством України та цим Статутом порядку.
Покриття збитків, понесених Компанією у процесі її
діяльності, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду та
інших коштів за рішенням уповноважених цим Статутом органів, у
порядку, передбаченому законодавством України.
52. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого
прибутку Компанії і розподіляються між акціонерами пропорційно їх
участі у статутному фонді. Загальні збори акціонерів можуть
установити мінімальний розмір частини прибутку, що спрямовується
на виплати дивідендів за акціями.
Дивіденди не нараховуються на акції, які не було випущено в
обіг і вартість яких не було повністю враховано під час оплати.
Виплата дивідендів здійснюється щорічно до 15 числа місяця,
наступного за місяцем, в якому вищим органом затверджено баланс та
звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або
іншим чином згідно із законодавством.
53. Порядок створення, розмір і формування інших фондів
визначається правлінням Компанії.
VIII. Органи управління Компанії
54. Органами управління і контролю Компанії є: загальні збори акціонерів Компанії; спостережна рада; правління Компанії; ревізійна комісія.
55. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів. До перших загальних зборів акціонерів функції вищого органу
Компанії здійснює спостережна рада (крім повноважень щодо
реорганізації і ліквідації Компанії та зміни розміру статутного
фонду).
56. Збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Дата проведення наступних зборів акціонерів затверджується
загальними зборами. Позачергові збори акціонерів скликаються у порядку,
передбаченому законодавством України.
57. Оголошення про дату проведення чергових зборів акціонерів
та їх порядок денний має бути зроблене правлінням не пізніш як за
45 днів до дня проведення зборів.
58. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом:
одна акція - один голос. У голосуванні мають право брати участь
акціонери або їх представники, які мають 1000 акцій і повністю
сплатили їх вартість. Одному акціонеру, який бере участь у голосуванні не може
належати більш, ніж 10 відсотків максимальної кількості голосів,
які належать акціонерам Компанії. Це обмеження не поширюється на державу як акціонера Компанії.
59. Акціонер вправі призначити свого представника для участі
у загальних зборах відповідно до законодавства України,
повідомивши про це правління.
60. До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності Компанії і
затвердження її планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до Статуту Компанії; в) обрання та відкликання членів спостережної ради; г) обрання та відкликання голови правління, першого
заступника голови правління Компанії, інших членів правління та
ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності Компанії, її
дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії,
порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та
положень, визначення організаційної структури Компанії; є) винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб Компанії; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх
документів Компанії, визначення організаційної структури Компанії; з) вирішення питання про придбання акціонерами Компанії
акцій, що випускаються нею; и) визначення умов оплати праці посадових осіб Компанії, її
дочірніх підприємств, філій та представництв; і) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу; ї) внесення змін до розміру статутного фонду; й) прийняття рішення про випуск цінних паперів; к) погодження угод щодо розпорядження нерухомим майном
Компанії та угод про заставу її майна. До скликання перших загальних зборів акціонерів до
компетенції правління Компанії належать повноваження, зазначені в
підпунктах "е", "є", "ж", "и" цієї статті.
61. Рішення загальних зборів акціонерів з питань, зазначених
у пунктах "б", "е", "і" цього Статуту приймається 3/4 голосів
акціонерів, які беруть участь у голосуванні.
62. З усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах.
63. Загальні збори визнаються правомочними, якщо у них беруть
участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Компанії більш як
60 відсотків голосів.
64. Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції
до порядку денного зборів не пізніше ніж за 40 днів до скликання
зборів. У цей же термін акціонери, які володіють у сукупності
більш як 10 відсотками голосів, можуть вимагати включення питань
до порядку денного. Загальні збори не мають права приймати рішення
з питаннях, не внесених до порядку денного.
65. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20
відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових
зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20
днів правління не виконало зазначену вимогу, акціонери мають право
самі скликати збори.
66. Загальні збори акціонерів можуть передати частину
належних їм прав спостережній раді та правлінню Компанії.
IX. Спостережна рада
67. Спостережна рада є органом Компанії, що з метою захисту
інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю
правління Компанії. До перших загальних зборів акціонерів до складу спостережної
ради включаються представники Кабінету Міністрів України,
Мінекономіки , Мінфіну, Фонду державного майна, Антимонопольного
комітету, Держнаглядохоронпраці, Держнафтогазпрому та
обслуговуючого банку. Перші загальні збори акціонерів обирають нову спостережну
раду та визначають її компетенцію.
68. Членами спостережної ради не можуть бути члени правління
Компанії.
69. Спостережна рада діє на основі положення про спостережну
раду, яке затверджується на загальних зборах акціонерів.
70. Спостережна рада може передати частину належних їй прав
правлінню Компанії.
X. Виконавчий орган Компанії
71. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво її
поточною діяльністю, є правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та
спостережній раді і організує виконання їх рішень.
72. Правління вирішує усі питання діяльності Компанії, крім
тих, що є винятковою компетенцією загальних зборів та спостережної
ради. Правління збирається в міру потреби, але не рідше ніж один
раз на місяць. Засідання Правління проводиться головою правління і
вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш
як 50 відсотків його членів.
73. Правління Компанії очолює голова правління, який до
проведення перших загальних зборів акціонерів Компанії
призначається Президентом України. Кількісний та персональний склад правління визначається
загальними зборами акціонерів за поданням голови правління. До складу правління входять голова правління Компанії, його
перший заступник, заступники голови правління та члени правління.
74. Голова правління Компанії керує поточними справами
Компанії і без доручення має право здійснювати дії від імені
Компанії. Інші члени правління можуть проваджувати дії від імені
Компанії за дорученням голови правління Компанії. Голова правління Компанії здійснює такі функції: забезпечує виконання поточних та перспективних планів
Компанії; організовує підготовку та виконання рішень загальних зборів
акціонерів і звітує про їх виконання; представляє Компанію у стосунках з організаціями,
підприємствами та установами в Україні та за її межами; веде переговори та укладає угоди від імені Компанії; здійснює інші функції, за винятком тих, що належать до
компетенції інших органів та посадових осіб Компанії.
75. Голова правління Компанії організує ведення протоколу.
Книги протоколів мають бути в будь-який час представлені
акціонерам. На вимогу акціонерів їм видаються засвідчені витяги з
книги протоколів.
76. Голова правління Компанії призначається (обирається) на 5
років.
77. Кожний член Правління може в будь-який час подати
письмову заяву про увільнення від своїх обов'язків. Заява набуває чинності із зазначеної у ній дати, а якщо дату
не зазначено - з моменту одержання її головою правління чи
секретарем правління Компанії.
78. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів
його членів, які беруть участь у роботі правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є
вирішальним.
XI. Ревізійна комісія Компанії
79. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління
Компанії здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа
акціонерів. Кількісний склад ревізійної комісії затверджується загальними
зборами акціонерів.
80. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії,
її дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться
ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням
загальних зборів акціонерів, спостережної ради Компанії, за
власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів,
які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії за її вимогою повинні бути надані усі
матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення
посадових осіб.
81. Ревізійна комісія звітує лише загальними зборами
акціонерів. Результати перевірок комісія подає загальним зборам та
спостережній раді Компанії.
82. Ревізійна комісія готує висновки за річними звітами і
балансами. Без висновків ревізійної комісії загальні збори
акціонерів не мають права затверджувати баланс.
83. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання
позачергових зборів акціонерів або засідання спостережної ради
Компанії, якщо виникла загроза заподіяння шкоди інтересам Компанії
або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
XII. Облік та звітність
84. Фінансовий рік Компанії збігається з календарним роком.
Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку
діяльності Компанії.
85. Компанія веде бухгалтерський і статистичний облік та
звітність відповідно до законодавства України.
86. Голова правління Компанії, його перший заступник та
головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за
достовірність звітних даних. Відповідальність за стан обліку,
своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається
на головного бухгалтера Компанії, компетенція якого визначається
законодавством України.
87. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії
здійснюється органами державної податкової служби, іншими
державними органами у межах їх компетенції, а також ревізійною
комісією Компанії та аудиторськими службами відповідно до
законодавства України. ( Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
88. Компанія проводить ревізію своєї фінансово-господарської
діяльності не менше ніж один раз на рік.
89. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормального
режиму роботи Компанії.
XIII. Персонал Компанії
90. Персонал Компанії формується шляхом укладення
безстрокових та строкових трудових договорів та контрактів, які
підписуються головою правління Компанії.
91. Правління Компанії самостійно розробляє та затверджує
штатний розпис, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і
системи оплати праці співробітників Компанії та інших осіб, які
залучаються до роботи в ній, визначає режим роботи та відпочинку
персоналу, заходи його соціального забезпечення та соціальне
страхування. Посадові оклади голови правління та його першого заступника
встановлюються до скликання перших загальних зборів акціонерів
засновником Компанії.
92. Компанія має право залучати до співробітництва
українських та іноземних фахівців, визначати у відповідних угодах
умови такого співробітництва у порядку, встановленому
законодавством України.
93. Посадові особи Компанії можуть бути звільнені або
відкликані із своїх посад (у тому числі й достроково) органами
управління Компанії відповідно до їх компетенції, цього Статуту та
законодавства України.
94. Штатні співробітники апарату Компанії підлягають
соціальному і медичному страхуванню і забезпеченню на умовах,
відповідно до законодавства України.
XIV. Зовнішньоекономічна діяльність
95. Компанія самостійно провадить усі види
зовнішньоекономічної діяльності, валютних та інших операцій.
Зовнішньоекономічна діяльність Компанії регулюється законодавством
України.
96. Компанія може брати участь у науково-технічному
співробітництві із зарубіжними країнами та міжнародними
організаціями.
97. Компанія може встановлювати з підприємствами,
організаціями та фірмами зарубіжних країн прямі зв'язки,
вирішувати питання міжнародної промислової та науково-технічної
кооперації на основі виконання субпідрядних робіт і проведення
спільних науково-технічних досліджень.
98. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності
зараховується на валютний рахунок Компанії і використовується нею
самостійно за рішенням правління згідно із законодавством України.
XV. Припинення діяльності Компанії
99. Реорганізація Компанії відбувається за рішенням вищого
органу Компанії. 100. Компанія ліквідується: до скликання перших загальних зборів акціонерів Компанії - за
рішенням органу, що приймав рішення про її створення; за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії; на підставі рішення суду або арбітражного суду - за поданням
банківських органів у разі визнання її банкрутом; на інших підставах, передбачених законодавчими актами
України.
101. Ліквідація Компанії проводиться відповідно до
законодавства України.
102. Ліквідація Компанії здійснюється ліквідаційною комісією,
яка утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію
Компанії.
103. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії і
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає
його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.
104. Кошти, одержані внаслідок реалізації майна Компанії,
після задоволення вимог кредиторів та сплати рахунків на оплату
праці працівників на умовах найму розподіляються між акціонерами
Компанії пропорційно до кількості акцій, які перебувають у
власності акціонерів.
105. Цей Статут набирає чинності з моменту затвердження його
Кабінетом Міністрів України.
106. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням
загальних зборів акціонерів, а до проведення перших загальних
зборів - спостережною радою і набирають чинності з моменту їх
державної реєстрації відповідно до законодавства України.on top