Про порядок введення в дію Закону України "Про енергозбереження"
Постанова Верховної Ради України від 01.07.199475/94-ВР
Документ 75/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про енергозбереження"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 30, ст.284 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України прийняти рішення, необхідні для
застосування цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України до введення в дію Закону
України "Про енергозбереження" розробити і подати Верховній Раді
України проект Положення про використання коштів позабюджетних
фондів енергозбереження.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 1 липня 1994 року
N 75/94-ВРвгору