Документ 748-2005-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2008, підстава - 1241-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2005 р. N 748
Київ
Деякі питання грошового забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1241 ( 1241-2007-п ) від 17.10.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року:
1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу,
відряджених до органів виконавчої влади, інших державних органів
та органів місцевого самоврядування, що заміщують посади, за якими
умови оплати праці визначено постановами Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. N 510-516 ( 510-2005-п, 511-2005-п,
512-2005-п, 513-2005-п, 514-2005-п, 515-2005-п, 516-2005-п ), 519
( 519-2005-п ), 520 ( 520-2005-п ), 522 ( 522-2005-п ) і 523
( 523-2005-п ), та військовослужбовців і осіб начальницького
складу, які проходять службу на зазначених посадах, грошове
забезпечення складається з посадового окладу, встановленого
зазначеними постановами, а також окладу за військовим
(спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, установлених у
розмірах та порядку, визначених законодавством для
військовослужбовців і осіб начальницького складу, інших виплат,
передбачених згаданими постановами і постановами Кабінету
Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 414 ( 414-94-п ), від 4
липня 1995 р. N 488 ( 488-95-п ), від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ), від 4 квітня 2001 р. N 325 ( 325-2001-п ) та від 28
серпня 2001 р. N 1119 ( 1119-2001-п ); { Підпункт 1 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241 ( 1241-2007-п )
від 17.10.2007 }
2) на зазначених у цій постанові військовослужбовців і осіб
начальницького складу, відряджених до органів виконавчої влади,
інших державних органів та органів місцевого самоврядування, не
поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми
грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших
цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6,
ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981), крім
положень абзаців третього, п'ятого і шостого пункту 1.
2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Міністерству оборони,
Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству
освіти і науки, іншим заінтересованим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування подати до кінця 2005 року
Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення в акти
законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29вгору