Документ 747/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії положення розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 року N 1517-р

Кабінетом Міністрів України 3 грудня 2008 року видано
розпорядження N 1517-р ( 1517-2008-р ) "Про затвердження переліків
господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств,
холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що
підлягають підготовці до продажу в 2009 році", яким передбачено,
зокрема, здійснити у 2009 році продаж державного пакета акцій
відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".
Таке рішення щодо приватизації державного пакета акцій
відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" -
підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки
держави (пункт 24 частини другої статті 5 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), постанова
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1734
( 1734-2004-п ) "Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави"), за
відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному
рівню розвитку суспільних відносин, не відповідає інтересам
національної безпеки у сфері приватизації (рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року
"Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у
сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації"
( n0007525-08 ), введене в дію Указом Президента України від
6 березня 2008 року N 200) ( 200/2008 ).
За таких обставин розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) унеможливлює
забезпечення в повному обсязі економічної безпеки України - однієї
з найважливіших функцій держави, що визначена частиною першою
статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ). Відтак, це
розпорядження Кабінету Міністрів України ( 1517-2008-р ) не
відповідає частині першій статті 17 Конституції України
( 254к/96-ВР ), яка згідно з частиною третьою статті 8 Основного
Закону ( 254к/96-ВР ) держави є нормою прямої дії.
Ураховуючи викладене, керуючись пунктами 1 і 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно
до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) "Про затвердження
переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні
пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних
підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних
товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" в
частині визначення таким, що підлягає продажу в 2009 році,
державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства
"Одеський припортовий завод".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 вересня 2009 року
N 747/2009вгору