Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Статут від 25.05.1998747
Документ 747-98-п, поточна редакція — Редакція від 28.02.2017, підстава - 95-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 травня 1998 р. № 747
Київ

Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 573 від 10.04.99
№ 931 від 31.05.99
№ 1242 від 13.07.99
Розпорядженням КМ
№ 855-р від 18.08.99
Постановами КМ
№ 1987 від 27.10.99
№ 133 від 25.01.2000
№ 1038 від 27.06.2000
№ 1179 від 13.09.2001
№ 227 від 28.02.2002
№ 46 від 18.01.2003 - Постанову скасовано на підставі Указу Президента № 178/2003 від 28.02.2003
№ 156 від 11.02.2004
№ 1607 від 30.11.2004
№ 1205 від 15.12.2005
№ 1060 від 07.10.2009
№ 1354 від 02.12.2009
№ 935 від 12.10.2010
№ 46 від 26.01.2011
№ 527 від 23.05.2011
№ 1053 від 10.10.2011
№ 1081 від 26.10.2011
№ 140 від 22.02.2012
№ 713 від 06.08.2012
№ 770 від 20.08.2012
№ 724 від 02.10.2013
№ 93 від 09.04.2014
№ 362 від 04.06.2015
№ 796 від 30.09.2015
№ 1002 від 05.12.2015
№ 95 від 21.02.2017}

{Установити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за погодженням з Кабінетом Міністрів України:

затверджує завдання своїм представникам на голосування на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради відкритих акціонерних товариств "Укрнафта" і "Укртранснафта" та державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" з питань зміни розміру статутного капіталу, проведення додаткової емісії акцій, розподілу прибутку, обрання голови правління, реорганізації товариств, а також заснування зазначеними товариствами інших юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств;

приймає рішення стосовно передачі державного майна до статутного капіталу відкритих акціонерних товариств "Укрнафта" і "Укртранснафта" та державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" згідно з Постановою КМ № 1354 від 02.12.2009}

На виконання Указу Президента України від 25 лютого 1998 р. № 151 "Про реформування нафтогазового комплексу України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" (далі - Компанія) у формі відкритого акціонерного товариства.

2. Установити, що статутний фонд Компанії формується шляхом передачі до нього:

100 відсотків акцій державних акціонерних товариств, які утворюються на базі державних підприємств, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, майно яких не підлягає приватизації;

пакетів акцій, залишених у державній власності, відкритих акціонерних товариств, зазначених у додатку 2 до цієї постанови;

майна акціонерного товариства "Укргазпром" та його дочірніх підприємств у зв'язку з їх реорганізацією;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 931 від 31.05.99}

майно Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" у зв'язку з її ліквідацією;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1242 від 13.07.99}

акції (частки, паї), що належать державі у статутному фонді господарських товариств (підприємств), згідно з додатком.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1242 від 13.07.99}

3. Затвердити перелік майна, яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу та розподілу нафти, нафтопродуктів і яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації та передається Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” у користування, згідно з додатком 3.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 770 від 20.08.2012, № 796 від 30.09.2015, № 95 від 21.02.2017}

Міністерству економіки, Фонду державного майна, Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції разом з Компанією подати у двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо порядку та умов передачі у користування Компанії зазначеного майна.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанов КМ № 133 від 25.01.2000, № 1205 від 15.12.2005}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1002 від 05.12.2015}

6. Компанії разом з Фондом державного майна і Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості:

визначити перелік господарських товариств, акції (частки, паї) яких належать державним підприємствам, зазначеним у додатку 1 до цієї постанови, відкритим акціонерним товариствам "Укргазпром", "Азмол" (Бердянськ) і Державній акціонерній холдинговій компанії "Укргаз", та до 1 серпня 1998 р. внести Кабінетові Міністрів України пропозиції про передачу цих акцій (часток, паїв) до статутного фонду Компанії;

уточнити до 1 січня 1999 р. статутний фонд Компанії та внести Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

7. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості разом з Фондом державного майна у двомісячний термін перетворити державні підприємства, які не підлягають приватизації та зазначені у додатку 1 до цієї постанови, у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких залишити у державній власності та передати до статутного фонду Компанії.

8. Фонду державного майна у двомісячний термін передати до статутного фонду Компанії акції, залишені у державній власності відкритих акціонерних товариств, зазначених у додатку 2 до цієї постанови.

9. Установити, що:

100 відсотків акцій Компанії, які випускаються на величину її статутного фонду, залишаються у державній власності до прийняття в установленому порядку рішення про їх продаж;

питання передачі до статутного фонду Компанії державних пакетів акцій інших акціонерних товариств вирішуються Кабінетом Міністрів України.

10. Просити Київську міську раду розглянути питання про повернення у державну власність майна державного комунального підприємства "Київгаз" для забезпечення функціонування системи газопостачання у єдиному технологічному режимі.

11. Голові правління Компанії Бакаю І.М. внести у місячний термін Кабінетові Міністрів України конкретні пропозиції про розмежування функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки шляхом створення на базі майна відкритого акціонерного товариства "Укргазпром", Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" та державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз" дочірніх підприємств Компанії та проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

12. Прирівняти голову правління Компанії, першого заступника, заступників голови правління та членів правління Компанії за умовами медичного та побутового обслуговування відповідно до міністра, першого заступника, заступників міністра та членів колегії міністерства, а керівників структурних підрозділів Компанії - до відповідних категорій працівників міністерства.

13. Розмістити тимчасово Компанію по вул. Б. Хмельницького, 6 до завершення будівництва споруди по вул. Луначарського, 2.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1987 від 27.10.99}

14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. № 747

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, на базі яких утворюються державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких передаються до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Державне виробниче підприємство "Чорноморнафтогаз", м. Сімферополь

Підприємство придніпровських магістральних нафтопроводів, м. Кременчук Полтавської області

Підприємство магістральних нафтопроводів "Дружба", м. Львів

Фірма по закупівлі, транспортуванню і реалізації зрідженого газу "Укртрансгаз", м. Долина Івано-Франківської області

Міністр
Кабінету Міністрів України


А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. № 747

ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких залишені у державній власності і передаються до статутного фонду Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"

ВАТ "Укрнафта"*

__________
* Передається 50 відсотків акцій плюс одна акція.

Вінницягаз

Дніпропетровськгаз

Донецькоблгаз

Донецькміськгаз

Запоріжгаз

Мелітопольгаз, Запорізька область

Івано-Франківськгаз

Тисменицягаз, Івано-Франківська область

Кіровоградгаз

Київоблгаз

Київпропангаз, Київська область

Кримгаз, м. Сімферополь

Луганськгаз

Львівгаз

Миколаївгаз

Полтавагаз

Гадячгаз, Полтавська область

Кременчукгаз, Полтавська область

Лубнигаз, Полтавська область

Рівнегаз

Сумигаз

Тернопільгаз

Тернопільміськгаз

Бережанигаз, Тернопільська область

Борщівгаз, Тернопільська область

Бучачгаз, Тернопільська область

Гусятингаз, Тернопільська область

Заліщикигаз, Тернопільська область

Збаражгаз, Тернопільська область

Зборівгаз, Тернопільська область

Кременецьгаз, Тернопільська область

Монастириськгаз, Тернопільська область

Підволочиськгаз, Тернопільська область

Теребовлягаз, Тернопільська область

Чортківгаз, Тернопільська область

Хмельницькгаз

Шепетівкагаз, Хмельницька область

Черкасигаз

Уманьгаз, Черкаська область

Чернігівгаз

Севастопольгаз

Закарпаттягазбуд

Тернопільгазбуд

Міністр
Кабінету Міністрів України


А.ТОЛСТОУХОВ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 931 від 31.05.99, № 1242 від 13.07.99, № 156 від 11.02.2004, № 1060 від 07.10.2009, № 1053 від 10.10.2011, № 713 від 06.08.2012}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. № 747

ПЕРЕЛІК
майна, яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу та розподілу нафти, нафтопродуктів і яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації та передається Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у користування

Магістральні газонафтопроводи та споруди на них

Розподільні нафтопроводи та споруди на них

Газонафтосховища

Транспортні засоби спеціального призначення

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 770 від 20.08.2012, № 796 від 30.09.2015, № 95 від 21.02.2017}

Міністр
Кабінету Міністрів України


А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток

ПЕРЕЛІК
господарських товариств (підприємств), частина акцій (часток, паїв) яких, що належить державі, передається до статутного фонду НАК "Нафтогаз України"

Найменування господарського товариства (підприємства)

Хто передає

ЗАТ "Укрнафтотерм"

Фонд державного майна України

АКБ "Укрнафтогазбанк"

ДАТ "Чорноморнафтогаз"

АБ "Аксі Банк"


СП "Кримська нафтова компанія"


АКБ "Укрнафтогазбанк"

ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

АКБ "МТ-Банк"


АБ "Брокбізнесбанк"


АКБ "АвтоКрАЗ Банк"


СКБ "Дністер"

ДАТ "Магістральні нафтопроводи "Дружба"

АКБ "Укрнафтогазбанк"


Рівненський завод безалкогольних напоїв


ВАТ "Рівнеоблводоканал"


ВАТ "Ласт"


Міністр
Кабінету Міністрів України


А.ТОЛСТОУХОВ

{Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 1242 від 13.07.99; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 855-р від 18.08.99}


{Склад спостережної ради втратив чинність на підставі Постанов КМ № 133 від 25.01.2000, № 1205 від 15.12.2005}


{Статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1002 від 05.12.2015}вгору