Документ 747-93-п, поточна редакція — Прийняття від 19.09.1993


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 1993 р. N 747
Київ
 
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393

 
     З метою здійснення додаткових заходів для поліпшення соціального забезпечення військовослужбовців Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182) такі зміни і доповнення:
 
     1) у пункті 1:
 
     а) абзац восьмий викласти в такій редакції:
     "час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу, військовій службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки";
 
     доповнити пункт абзацами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:
     "час роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби безпеки;
     час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт і невоєнізованої професійно-пожежної охорони, що в подальшому були переведені в категорію, яка заміщується рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ за переліком посад і на умовах, затверджуваних Міністерством внутрішніх справ";
 
     2) у пункті 3:
 
     а) таємно;
 
     б) абзац четвертий підпункту "б" після слів "Міністерством оборони" доповнити словами "Центральним управлінням Служби безпеки";
     таємно;
 
     в) у підпункті "в":
     абзац третій після слів "Міністерством оборони" доповнити словами "Центральним управлінням Служби безпеки";
 
     в абзаці дев'ятому слова "внутрішніх військ" замінити словами "військ внутрішньої та конвойної охорони";
 
     доповнити підпункт після абзацу чотирнадцятого абзацами такого змісту:
     "у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Головним управлінням командуючого Національною гвардією, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Управлінням державної охорони;
     на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств;
     проходження служби у військах внутрішньоі та конвойної охорони військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин;
     проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених";
 
     абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий і сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим і двадцять першим;
 
     таємно;
 
     г) доповнити пункт підпунктом "г" такого змісту:
     "г) один місяць служби за сорок днів:
     особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовцям, які працюють у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби безпеки".

 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
     Інд.39вгору