Документ 746/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.09.2009, підстава - n0035100-09
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 року N 683-р
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0035100-09 ) від 14.09.2009 }

Кабінет Міністрів України 17 червня 2009 року видав
розпорядження N 683-р ( 683-2009-р ) "Про передачу цілісного
майнового комплексу державного підприємства "Південь" до сфери
управління Держкомпідприємництва", яким погодився з пропозицією
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва щодо передачі цілісного майнового комплексу
державного підприємства "Південь" (смт Авангард Овідіопольського
району Одеської області) із сфери управління Міністерства оборони
України до сфери управління Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва. Це рішення було прийнято
без участі Міністерства оборони України.
Назване розпорядження ( 683-2009-р ) видано Кабінетом
Міністрів України всупереч Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) наділяє Кабінет Міністрів
України повноваженням здійснювати управління об'єктами державної
власності відповідно до закону (пункт 5 статті 116)
( 254к/96-ВР ). Законами, що визначають правові основи управління
військовим майном, об'єктами державної власності, є Закони України
"Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ),
"Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), відповідно до яких управління
військовим майном здійснюється центральним органом виконавчої
влади - Міністерством оборони України.
Водночас відповідно до закріплених Основним Законом України
( 254к/96-ВР ) основ правового порядку в Україні органи державної
влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України (частина друга статті 6, частина друга статті 19)
( 254к/96-ВР ); Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу
юридичну силу (частина друга статті 8) ( 254к/96-ВР ).
Таким чином, вирішивши розпорядженням N 683-р ( 683-2009-р )
питання управління військовим майном без участі Міністерства
оборони України, Кабінет Міністрів України діяв у спосіб, що не
передбачений Основним Законом ( 254к/96-ВР ) держави, Законами
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ),
"Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ),
"Про оборону України" ( 1932-12 ), і порушив норми пункту 5 статті
116 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також частини другої
статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Кабінет
Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема,
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України і за частиною
третьою статті 8 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави є нормами
прямої дії.
Ураховуючи наведене, відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 червня 2009 року N 683-р ( 683-2009-р ) "Про передачу цілісного
майнового комплексу державного підприємства "Південь" до сфери
управління Держкомпідприємництва".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2009 року
N 746/2009вгору