Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2002 р. N 742
Київ
Про порядок видачі посвідчення
і вручення нагрудного знака
"Ветеран органів внутрішніх справ"

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразок та опис посвідчення "Ветеран органів
внутрішніх справ", зразок та опис нагрудного знака "Ветеран
органів внутрішніх справ", що додаються.
2. Поширити дію Порядку видачі посвідчення і вручення
нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601
( 1601-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807),
на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран органів
внутрішніх справ".
3. Визначити Міністерство внутрішніх справ замовником
виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран
органів внутрішніх справ".
4. Міністерству фінансів забезпечити фінансування витрат,
пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків
"Ветеран органів внутрішніх справ", у межах видатків, передбачених
у державному бюджеті на утримання Міністерства внутрішніх справ.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. N 742
ЗРАЗОК
посвідчення
"Ветеран органів внутрішніх справ"
( 742а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. N 742
ОПИС
посвідчення
"Ветеран органів внутрішніх справ"

Посвідчення "Ветеран органів внутрішніх справ" являє собою
книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів, обтягнуту
ледерином малинового кольору.
На лицевому боці посвідчення виконано написи угорі -
"УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ".
На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками
записується назва органу, що видав посвідчення. Нижче розміщується
напис:
"ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N_________".
Посередині правої частини лівого внутрішнього боку
посвідчення трьома рядками розміщуються слова: "Прізвище", "Ім'я",
"По батькові", які заповнюються відповідними даними власника
посвідчення.
У нижній лівій частині на лівому внутрішньому боці вклеюється
фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів.
Праворуч від фотокартки - місце для його особистого підпису, який
скріплюється гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі напис:
"Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені
законодавством для ветеранів органів внутрішніх справ",
посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі __ ________ 20 р."
Внизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, що видав посвідчення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Мінісірів України
від 1 червня 2002 р. N 742
ЗРАЗОК
нагрудного знака
"Ветеран органів внутрішніх справ"
( 742а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. N 742
ОПИС
нагрудного знака
"Ветеран органів внутрішніх справ"

1. Нагрудний знак виготовляється з мідно-нікелевого сплаву
світлосірого кольору і має форму правильного кола діаметром
33 міліметри, завтовшки - 2,4 міліметра.
На лицевому боці за периметром виконано напис: "ВЕТЕРАН
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ" (розмір літер - 2 міліметри).
Симетрично від вертикальної осі на відстані 6 міліметрів від
верхньої точки кола - рельєфне зображення малого Державного Герба
України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті синього кольору з
жовтими кантами - жовтий тризуб).
Над Малим Державним Гербом України виконано напис: "УКРАЇНА"
(розмір літер - 3 міліметри).
По обидва боки Малого Державного Герба України розміщено дві
горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів кожна
та завдовжки 23 міліметри, верхня синього, а нижня - жовтого
кольорів. Верхня лінія верхньої смуги торкається краю знака.
На зворотному боці знака розміщено напис: "Міністерство
внутрішніх справ України" (розмір літер - 2 міліметри).
Знак з лицевого та зворотного боків обрамлений бортиками.
Усі написи на нагрудному знакові опуклі.
2. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з
прямокутною колодкою, виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка
покривається емаллю блакитного кольору.
Довжина колодки - 33 міліметри, ширина - 15 міліметрів.
Нагрудний знак прикріплюється за допомогою шпильки,
закріпленої горизонтально на зворотному боці колодки.


Публікації документа