Документ 741/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2019, підстава - 419/2019

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }

Про внесення змін до Положення
про Міністерство соціальної політики України

1. Внести до Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня
2011 року N 389 ( 389/2011 ), такі зміни:
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Мінсоцполітики України є центральним органом виконавчої
влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та
захисту прав дітей";
2) у пункті 4:
доповнити пункт підпунктами 51-1, 51-2, 51-3 такого змісту:
"51-1) здійснює централізований облік дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені,
а також облік іноземців та громадян України, які проживають за
межами України, - кандидатів в усиновлювачі та дітей, усиновлених
ними;
51-2) надає в установленому порядку іноземцям та громадянам
України, які проживають за межами України, - кандидатам в
усиновлювачі інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, а
також направлення для організації знайомства з дитиною за місцем
її проживання;
51-3) видає іноземцям та громадянам України, які проживають
за межами України, - кандидатам в усиновлювачі згоду на
усиновлення дитини для подання до суду";
у підпункті 54 слова "а також створенню дитячих будинків
сімейного типу" виключити;
підпункт 75 після слів "соціального захисту населення"
доповнити словами "захисту прав дітей".
2. Установити, що Міністерство соціальної політики України є
правонаступником Державного департаменту з усиновлення та захисту
прав дитини - урядового органу, що діяв у системі Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту.
3. До початку виконання Міністерством соціальної політики
України наданих йому в установленому порядку повноважень покласти
виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб,
які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути
усиновлені, надання згоди на усиновлення дитини іноземцями та
забезпечення реалізації порядку усиновлення дітей на Державний
департамент з усиновлення та захисту прав дитини.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 741/2011вгору