Документ 741-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.07.2018, підстава - 526-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2015 р. № 741
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 387 від 24.06.2016
№ 540 від 19.07.2017
№ 13 від 11.01.2018
№ 526 від 04.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2015 р. № 741

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про національний науковий центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 174 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 175; Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1727; 2012 р., № 87, ст. 3542; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) у пункті 3:

в абзаці другому слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

в абзаці третьому:

у першому реченні слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

у третьому реченні слова “для подання його МОН” виключити;

2) у пункті 4:

у першому реченні абзацу третього слова “Держінформнауки за погодженням з” виключити;

в абзаці четвертому слова “За працівниками центру” замінити словами “За працівниками Центру”;

3) в абзаці другому пункту 5 слова “Держінформнауки за погодженням з” виключити;

4) у тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”, а слова і цифри “вищий навчальний заклад IV рівня акредитації” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “університет, академія, інститут” у відповідному відмінку і числі.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 540 від 19.07.2017}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 526 від 04.07.2018}

4. У переліку галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2011 р., № 51, ст. 2034; 2012 р., № 93, ст. 3782):

1) у графі “Відповідальні виконавці” слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

2) позицію

“Наука, інновації та інформатизація

-“-”

замінити такою позицією:

“Наука та інновації

МОН”;

3) доповнити перелік такою позицією:

“Інформатизація

Державне агентство з питань електронного урядування”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 13 від 11.01.2018}

6. Абзац перший пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2628) викласти в такій редакції:

“4. Міністерству освіти і науки:”.

7. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 58, ст. 2338; 2013 р., № 26, ст. 863, № 90, ст. 3318):

1) в абзаці першому пункту 11:

слова “, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я” замінити словами “відповідно до повноважень”;

слова “Голова Держінформнауки” замінити словами “Міністр освіти і науки”;

слова “перший заступник Голови Держінформнауки” замінити словами “заступник Міністра освіти і науки”;

слова “перший заступник Міністра освіти і науки,” та “перший заступник Міністра промислової політики, голова Держінвестпроекту,” виключити;

2) у тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 387 від 24.06.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  23 вересня 2015 р. № 741

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. № 796 “Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 60).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1273 “Про внесення змін і доповнень до Положення про державну науково-технічну програму” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1224).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 304 “Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 344).

4. Пункт 4 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1727).

5. Пункт 1 змін та доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1469 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1659).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 і від 1 березня 1999 р. № 304, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1817 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3508).

7. Пункти 6 та 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).вгору