Документ 741-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. № 741
Київ

Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 p., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. № 741

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. У пункті 5:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“5. Дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі - молодняк) в їх домогосподарствах (далі - господарства) та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів.”;

2) абзаци другий і сьомий після слова “молодняк” доповнити словами “, що народився в господарствах фізичних осіб,”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі утримання фізичними особами в своїх господарствах молодняку, набутого шляхом його переміщення від інших власників, бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень за кожні повні три місяці його утримання в такому господарстві до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку.

Датою переміщення молодняку вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою дільничної або районної лікарні ветеринарної медицини, або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власникові.”.

2. У пункті 6:

1) абзац перший після слова “подають” доповнити словами “за місцезнаходженням господарства”;

2) у другому реченні абзацу шостого слово “народився” замінити словом “утримується”.

3. У пункті 7:

1) абзац перший після слова “держадміністрацій” доповнити словами “, а міські ради міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення - відповідно Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій”;

2) в абзаці третьому слово “народився” замінити словом “утримується”.

4. У пункті 8:

1) в абзаці першому слова “, а міські ради міст республіканського чи обласного підпорядкування на підставі журналу обліку” виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій на підставі реєстру, поданого міськими радами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, складають протягом трьох робочих днів відомість про нарахування дотацій за молодняк у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її та платіжні доручення органам Казначейства для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.”.вгору