Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 26.01.200274/2002
Документ 74/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.11.2006, підстава - 970/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }
Про внесення змін до деяких указів
Президента України

У зв'язку з Указом Президента України від 29 травня 2001 року
N 345 ( 345/2001 ) "Про чергові заходи щодо дальшого здійснення
адміністративної реформи в Україні" п о с т а н о в л я ю:
Внести до указів Президента України такі зміни:
1. У Положенні про порядок підготовки і внесення проектів
указів і розпоряджень Президента України, затвердженому Указом
Президента України від 20 серпня 1993 року N 346 ( 346/93 ) (в
редакції Указу від 10 вересня 1994 року N 512 ( 512/94 ), зі
змінами, внесеними Указом від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ):
1) у пункті 5:
в абзаці другому слова "Міністром Кабінету Міністрів України"
замінити словами "Державним секретарем Кабінету Міністрів
України";
доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:
"Не допускається внесення проектів актів Президента України з
питань розроблення і реалізації державної політики у визначеній
сфері діяльності без погодження з відповідним міністром або
керівником іншого центрального органу виконавчої влади";
2) у пункті 6 слова "Міністерством економіки України"
замінити словами "Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України".
2. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та іншими
документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної
Ради України, затвердженому Указом Президента України від
30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ) (зі змінами, внесеними
Указом від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ):
1) в абзаці другому пункту 2 слова "Кабінеті Міністрів
України" замінити словами "Секретаріаті Кабінету Міністрів
України";
2) у пункті 4:
в абзаці першому слова "Міністром Кабінету Міністрів України"
замінити словами "Державним секретарем Кабінету Міністрів
України";
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"Внесення законопроектів з питань розроблення і реалізації
державної політики у визначеній сфері діяльності не допускається
без погодження з відповідним міністром або керівником іншого
центрального органу виконавчої влади".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) у пункті 9 слова "Управлінні документального забезпечення
та інформатизації" замінити словами "Управлінні документального
забезпечення";
4) у пункті 17 слова "в Управлінні з питань забезпечення
зв'язків з Верховною Радою України" та "Секретаріату Верховної
Ради України" замінити відповідно словами "в Управлінні з питань
забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним
Судом України та Кабінетом Міністрів України" та "апарату
Верховної Ради України";
5) у пункті 20 слова "Управління з питань забезпечення
зв'язків з Верховною Радою України" замінити словами "Управління з
питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України,
Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України".
3. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від
2 червня 1998 року N 581 ( 581/98 ) та від 27 січня 1999 року
N 70 ( 70/99 ):
1) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
а) у пункті 2 розділу "Формування кадрового резерву державної
служби" слова "Міністерства економіки України" замінити словами
"Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України";
б) у розділі "Формування складу державних службовців":
у пункті 2 слова "Головним управлінням державної служби при
Кабінеті Міністрів України (далі - Головне управління державної
служби)" замінити словами "Головним управлінням державної служби
України";
в абзаці першому пункту 3 слова "їх керівникам" замінити
словами "державним секретарям міністерств, керівникам інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади";
в) у абзаці четвертому пункту 1 розділу "Контроль і
відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби"
слова "їх керівників" замінити словами "державних секретарів
міністерств, керівників інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади";
2) Програмі роботи з керівниками державних підприємств,
установ і організацій у абзаці четвертому слова "керівник
відповідного" замінити словами "державний секретар міністерства,
керівник іншого".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 січня 2002 року
N 74/2002вгору