Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.200974
Документ 74-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2009 р. N 74
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій з
урахуванням внесених цією постановою змін.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 74
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Абзац дев'ятий пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359;
2008 р., N 12, ст. 301) виключити.
2. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і
норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої
служби, відряджених до державних органів, установ та організацій"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47,
ст. 2125; 2006 р., N 31, ст. 2233, N 50, ст. 3324; 2008 р., N 28,
ст. 883) виключити.
3. У підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ) "Деякі питання
грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
складу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1992;
2007 р., N 79, ст. 2959) слова "встановленого зазначеними
постановами, а також окладу за військовим (спеціальним) званням та
надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та порядку,
визначених законодавством для військовослужбовців і осіб
начальницького складу, інших виплат" замінити словами "інших
виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років)", а
після цифр і слів "28 серпня 2001 р. N 1119 ( 1119-2001-п )"
доповнити словами ", а також окладу за військовим (спеціальним)
званням та надбавки за вислугу років, що встановлені у розмірах та
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців і осіб
начальницького складу".
4. Доповнити перше речення абзацу першого пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632, N 29, ст. 2092) після слів "інших виплат" словами "(крім
надбавки за ранг та надбавки за вислугу років)".
5. Доповнити пункт 3 Порядку проведення перерахунку пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 лютого 2008 р. N 45 ( 45-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 12, ст. 301), абзацами такого змісту:
"Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із
служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на
яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі
довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними
органами, установами, організаціями і підприємствами.
У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи
підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх
відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку,
встановленому Мінпраці.
Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких
особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи
подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням
Пенсійного фонду України.".вгору