Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.200974
Документ 74-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2009. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2009 р. N 74
Київ
 
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
     2. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій з урахуванням внесених цією постановою змін.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 74
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

 
     1. Абзац дев'ятий пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359; 2008 р., N 12, ст. 301) виключити.
 
     2. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2006 р., N 31, ст. 2233, N 50, ст. 3324; 2008 р., N 28, ст. 883) виключити.
 
     3. У підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ) "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1992; 2007 р., N 79, ст. 2959) слова "встановленого зазначеними постановами, а також окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та порядку, визначених законодавством для військовослужбовців і осіб начальницького складу, інших виплат" замінити словами "інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років)", а після цифр і слів "28 серпня 2001 р. N 1119 ( 1119-2001-п )" доповнити словами ", а також окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, що встановлені у розмірах та порядку, визначених законодавством для військовослужбовців і осіб начальницького складу".
 
     4. Доповнити перше речення абзацу першого пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092) після слів "інших виплат" словами "(крім надбавки за ранг та надбавки за вислугу років)".
 
     5. Доповнити пункт 3 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 45 ( 45-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 12, ст. 301), абзацами такого змісту:
 
     "Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами.
 
     У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку, встановленому Мінпраці.
 
     Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.".вгору