Документ 74-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2008, підстава - 423-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 74
Київ
Про запровадження III етапу оплати праці
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 423 ( 423-2008-п ) від 07.05.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 вересня 2008 р. III етап оплати праці на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064;
2007 р., N 26, ст. 1044). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 423
( 423-2008-п ) від 07.05.2008 }
2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів і Міністерству юстиції подати у місячний строк пропозиції
щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України у відповідність з цією постановою.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативні акти з питань оплати праці
працівників у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору