Про введення в дію Закону України "Про інформаційні агентства"
Постанова Верховної Ради України від 28.02.199574а/95-ВР
Документ 74а/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 28.02.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про інформаційні агентства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 13, ст. 84 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про інформаційні агентства"
( 74/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про інформаційні агентства" інші законодавчі акти
України та підзаконні акти застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України до 1 травня 1995 року: подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
інформаційні агентства"; привести у відповідність із зазначеним Законом рішення Уряду
України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами та відомствами України їх нормативних актів, у тому
числі інструкцій, що суперечать зазначеному Закону. 4. Інформаційним агентствам України до 1 липня 1995 року
привести у відповідність із зазначеним Законом свої статути
(положення), інші нормативні документи. 5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України законодавчого забезпечення свободи слова та
засобів масової інформації.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 28 лютого 1995 року
N 74а/95-ВРвгору