Документ 739-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 739
Київ

Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2010 р., № 1, ст. 6; 2012 р., № 20, ст. 759), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 739

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України

1. Доповнити Положення пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Функції з ведення Держкартгеофонду виконує визначене Держземагентством державне підприємство, яке належить до сфери його управління.”.

2. У пункті 5:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“юридичні та фізичні особи, які мають необхідне технічне та технологічне забезпечення та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що відповідає за якість проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт;”;

абзац сьомий виключити.

3. У тексті Положення слово “Укркартгеофонд” у всіх відмінках замінити словом “Держкартгеофонд” у відповідному відмінку.

4. Додаток 1 до Положення викласти у такій редакції:


“Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
які підлягають передачі Державному картографо-геодезичному фонду України з установленим терміном зберігання

Найменування матеріалів

Термін зберігання

Коли підлягає знищенню

I. Матеріали щодо виконання робіт з побудови Державної геодезичної мережі

Матеріали щодо виконання геодезичних робіт

1.

Картки побудови геодезичних пунктів

постійно


2.

Акти передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

3.

Матеріали щодо обстеження та оновлення геодезичних пунктів

п’ять років

-“-

4.

Матеріали щодо оброблення супутникових геодезичних спостережень

постійно


5.

Матеріали щодо сумісного вирівнювання геодезичних мереж 1-3 класів

п’ять років

після чергового вимірювання та оброблення його результатів

6.

Каталоги координат і висот геодезичних пунктів 1-4 класів у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

постійно


7.

Каталоги координат астрономічних пунктів і пунктів базисної мережі (в тому числі чергові каталоги таких пунктів)

-“-


8.

Карткові каталоги геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

до чергового складення

після чергового вимірювання та оброблення його результатів

9.

Каталоги координат геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

постійно один примірник


10.

Технічні звіти про виконані роботи з астрономічних визначень, базисних вимірювань у державній системі координат

постійно


11.

Технічні звіти про вирівнювання та каталогізацію геодезичних мереж кількох об’єктів чи полігонів за блоками

-“-


12.

Матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін:
1 і 2 класів

десять років

після чергового вимірювання та оброблення його результатів


3 і 4 класів

п’ять років


13.

Картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах:


-“-


1 і 2 класів

десять років3 і 4 класів

п’ять років


Матеріали щодо виконання нівелірних робіт

14.

Журнали закладки реперів нівелірної мережі I-II класів

постійно


15.

Акти передачі нівелірних знаків для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

16.

Матеріали щодо обстеження та оновлення реперів на об’єкті

постійно


17.

Каталоги висот пунктів нівелювання I-IV класів на об’єкт у Балтійській системі висот

-“-


18.

Каталог висот пунктів нівелювання, складений на аркуші карти масштабу 1:200000

-“-


19.

Графіки порівняння швидкості руху земної кори

-“-


20.

Каталог середньорічних сучасних вертикальних рухів пунктів

-“-


21.

Технічний звіт про проведення нівелювання I-IV класів

-“-


22.

Науково-технічний звіт про проведення повторного нівелювання для визначення сучасних вертикальних рухів земної кори

-“-


23.

Технічний звіт про вирівнювання та складення каталогів на аркуші карти масштабу 1:200000

-“-


Матеріали щодо виконання гравіметричних робіт

24.

Паспорти гравіметричних пунктів: фундаментальних 1 класу

-“-


25.

Акт передачі гравіметричних пунктів і контрольних реперів для забезпечення їх схоронності

-“-


26.

Лист обстеження та оновлення гравіметричних пунктів

-“-


27.

Карти (цифрові моделі) аномалій прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

-“-


28.

Каталоги гравіметричних пунктів на суші та в акваторіях

постійно


29.

Технічний звіт про побудову карт (моделей) прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

-“-


30.

Науково-технічний звіт про виконані роботи з визначення фундаментальних пунктів та пунктів 1 класу

-“-


II. Матеріали щодо виконання робіт з побудови геодезичних мереж згущення

31.

Абриси геодезичних пунктів у містах та селищах

-“-


32.

Акти передачі геодезичних пунктів мереж згущення для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

33.

Інвентарні книги обстеження та оновлення пунктів геодезичних мереж згущення із схемами

постійно


34.

Каталоги координат і висот у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 із схемою

-“-


35.

Каталоги координат і висот у місцевій системі координат із схемою

-“-


36.

Технічні звіти про виконані роботи у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

-“-


37.

Технічні звіти про виконані роботи у місцевій системі координат

-“-


III. Матеріали щодо виконання топографічних робіт

38.

Цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-


39.

Електронні топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-


40.

Топографічні карти (плани) на паперових носіях

постійно два примірники


41.

Ортофотоплани в електронному вигляді

постійно один примірник


42.

Фотокарти в електронному вигляді

постійно


43.

Технічні звіти про виконані роботи із створення топографічних карт (планів)

-“-


IV. Матеріали щодо проведення топографічної зйомки шельфу та водних об’єктів

44.

Цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-


45.

Топографічні карти (плани) на паперових носіях

постійно два примірники


46.

Технічні звіти про виконані роботи

постійно


V. Матеріали щодо проведення зйомки інженерних комунікацій

47.

Схеми розташування інженерних комунікацій і споруд

-“-


48.

Абриси люків, камер та інших інженерних споруд

-“-


49.

Плани інженерних комунікацій та інженерних споруд

-“-


50.

Технічні звіти про виконані роботи

-“-


VI. Матеріали щодо проведення картографічних робіт

51.

Карти та атласи загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші в електронному вигляді

-“-


52.

Карти та атласи загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші на паперових носіях

постійно два примірники


VII. Матеріали щодо проведення аерокосмічної зйомки

53.

Оригінали (копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем в електронному вигляді

постійно


54.

Картограма та перелік матеріалів аерозйомки, матеріалів дистанційного зондування Землі

-“-


VIII. Інші матеріали щодо виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та проведення аерокосмічної зйомки

55.

Картки обліку географічних назв у межах території України

постійно


56.

Картки обліку географічних назв у межах території зарубіжних країн

-“-


57.

Відомості про зміни площі території України

-“-


58.

Картограми забезпечення території України топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами

-“-


59.

Нормативно-технічна документація щодо виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт

-“-


60.

Технічні проекти, програми та кошториси на виконання загальнодержавних і спеціальних робіт

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів”.

5. У тексті додатка 2 до Положення слово “Укркартгеофонд” у всіх відмінках замінити словом “Держкартгеофонд” у відповідному відмінку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 739

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2020 “Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 р. № 269” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1892).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650).

3. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1635).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 “Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 “Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 759).вгору